Hygyrchedd

Hygyrchedd

Llyfryn â Disgrifiadau Sain 

Gweler isod ein Llyfryn â Disgrifiadau Sain – Gwanwyn 2023.  

 

Llyfryn Print Bras 

Mae ein Llyfryn Print Bras ar gael i’w ddarllen neu i’w lwytho i lawr. 

Gallwch darllen neu lwytho ein Llyfryn Print Bras Gwanwyn 2023 i lawr

 

Perfformiadau â Chapsiynau 

Mae'r Perfformiadau â Chapsiynau ar gael ar gyfer y canlynol: 

 

Tocynnau am Ddim i Ofalwyr 

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn rhan o gynllun cenedlaethol o’r enw Hynt, sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau ledled Cymru i roi’r arferion gorau posibl i gwsmeriaid o ran hygyrchedd a pholisi tocynnau teg.  

Mae gan ddeiliaid cardiau Hynt hawl i docyn am ddim (lle bo hynny’n bosibl) i gynorthwyydd personol neu ofalwr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. 

Ewch iwww.hynt.co.uki gael rhagor o wybodaeth neu gysylltu â’n Swyddfa Docynnau. 

 

Cadeiriau olwyn 

Mae pob un o’n mannau perfformio yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Mae gennym nifer cyfyngedig o lefydd pwrpasol ar gyfer cadeiriau olwyn a chynorthwywyr/gofalwyr; gellir archebu’r rhain dros y ffôn neu wyneb yn wyneb yn y Swyddfa Docynnau. 

 

Dolenni Sain Clyw 

Mae Dolenni Sain Clyw ar gael. Siaradwch â’n Swyddfa Docynnau i gael rhagor o wybodaeth.  

 

Cŵn Tywys 

Mae croeso i gŵn tywys a chŵn cymorth.  

 

Newid babanod  

Mae cyfleusterau newid babanod ar gael. 

 

Anghenion ychwanegol 

Os oes gennych unrhyw anghenion ychwanegol neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am ein lleoliadau, cysylltwch â’n Swyddfa Docynnau ar 029 2039 1391.  

Fe’ch cynghorir i roi gwybod i’r Swyddfa Docynnau wrth archebu os oes gennych chi neu’ch cyfeillion unrhyw ofynion mynediad.