Hygyrchedd

Hygyrchedd

Mae pob un o’n gofodau perfformio yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Mae gennym nifer cyfyngedig o ofodau penodol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a chynorthwywyr/gofalwyr, gellir archebu’r rhain dros y ffôn neu’n bersonol yn y Swyddfa Docynnau.

Gellir cael Dolenni Clyw o’r Swyddfa Docynnau. Mae croeso i gŵn tywys a chymorth. Mae cyfleusterau newid babanod ar gael.

Noder: fe’ch cynghorir i hysbysu’r Swyddfa Docynnau wrth archebu os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich grŵp ofynion o ran mynediad.

 

Tocynnau Am Ddim i Gynorthwywyr Personol a Gofalwyr

Mae CBCDC yn rhan o gynllun cenedlaethol o’r enw Hynt sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau ledled Cymru i ddarparu’r arfer gorau oll mewn polisi tocynnau teg a hygyrchedd i gwsmeriaid. Mae gan ddeiliaid cerdyn Hynt hawl i docyn am ddim (lle bo hynny’n bosibl) ar gyfer cynorthwyydd personol neu ofalwr yn CBCDC a’r holl theatrau a chanolfannau celfyddydau sy’n cyfranogi yn y cynllun.

Ewch i www.hynt.co.uk i gael rhagor o fanylion neu cysylltwch â’n Swyddfa Docynnau.

 

Credydau Amser

Elusen gofrestredig yw Tempo sy’n gweithredu cynllun Credydau Amser. Mae’n gwobrwyo aelodau’r cyhoedd sy’n gwirfoddoli eu hamser i’r gymuned. Gall gwirfoddolwyr ennill credydau ar gyfradd o 1 awr am 1 credyd. Yna gellir defnyddio’r credydau hyn mewn sefydliad fel CBCDC sy’n rhan o’r rhwydwaith Credydau Amser.

Gallwch wario eich Credydau Amser ar nifer o’r perfformiadau a gynhelir yma yn amodol ar argaeledd. Y cyfan sydd ei angen arnom yw eich bod yn darparu 1 Credyd Amser am bob sedd yr ydych yn ei harchebu. Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu derbyn Credydau Amser ar gyfer rhai perfformiadau a gall ein Swyddfa Docynnau roi mwy o wybodaeth i chi.

Telerau ac Amodau

  • Cyfnewidir Credydau Amser am docynnau felly darparwch eich Credydau Amser pan fyddwch yn archebu.
  • Os ydych yn archebu dros y ffôn, rhaid rhoi Credydau Amser i’r Swyddfa Docynnau ar ddiwrnod/noson y perfformiad.
  • Ni fydd tocynnau a brynir dros y ffôn gyda Chredydau Amser yn cael eu postio.