Café Bar

Café Bar

Oriau Agor y Bar Caffi

 

Yn ystod y tymor, mae ein caffi ar agor Dydd Llun – Dydd Gwener – 10am – 5pm a 9am – 3pm ar benwythnosau.

O ddydd Llun 11fed Orffennaf ac yn ystod ein gwyliau haf, bydd y caffi ar agor 9am – 3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ond ar gau yn ystod y penwythnosau.

Ar y diwrnodau canlynol, mae’r Coleg yn cynnal digwyddiadau preifat a bydd y caffi ar gau.

Dydd Llun 11fed Orffennaf

Dydd Mercher 13eg Orffennaf

Dydd Llun 18fed – dydd Gwener 29ain Orffennaf.

Dydd Llun 5ed i ddydd Llun 9fed Awst

Dydd Llun 12fed i ddydd Iau 15fed Awst

Dydd Llun 29ain Awst

Ar ddiwrnodau ble mae gennym perfformiadau, bydd y caffi bar ar agor cyn y sioe ac yn ystod yr egwyl. Os oes mwy nag un perfformiad, bydd y caffi bar ar agor tan ddiwedd yr egwyl olaf.