Café Bar

Café Bar

Wedi’i leoli yn ein cyntedd trawiadol, gyda golygfeydd dros Barc Bute, mae ein café bar yn cynnig amrywiaeth eang o byrbrydau, cacennau a diodydd.

 

O mis Medi 2021, bydd y Café Bar yn gweithredu ar fwydlen gostyngedig o ddiodydd, byrbrydau bar a brechdannau.

Oriau Agor y Café Bar 

Ar ddyddiau perfformiadau, bydd y Café Bar ar agor i gynulleidfaoedd cyn y sioe ac yn ystod yr egwyl. Pan bydd nifer o berfformiadau, bydd y Café Bar ar agor tan ddiwedd yr egwyl olaf.


Gellir cael mynediad Wi-Fi am ddim os cofrestrwch gyda The Cloud.

Ni chaniateir bwyd na diod yn unrhyw un o’r gofodau perfformio, ac eithrio dŵr potel.