Café Bar

Café Bar

Yn ein Cyntedd Carne godidog, gyda golygfeydd gwych dros Barc Bute, mae ein bar caffi yn lle gwych i fwynhau awyrgylch creadigol y Coleg – os ydych yn cwrdd â ffrindiau, yn mwynhau ein cyngherddau cerddoriaeth am ddim yn y cyntedd neu’n cymryd rhan mewn sioe.

BWYDLEN DANTEITHION BACH

Chwilio am damaid i'w fwyta cyn gwylio perfformiad yn CBCDC? Beth am roi cynnig ar ein Bwydlen Danteithion Bach newydd, gyda dewis blasus o seigiau bychan:
•    Byrgers Bach Cig Eidion Cymreig
•    Byrgers Bach Sbigoglys a Chorbys
•    Adenydd Cyw Iar Poeth a Sbeislyd
•    Calamari Halen a Phupur Crensiog
•    Bara Flat Margherita Artisan 
•    Sglodion Tenau

Prisiau rhwng £3.50 - £9
Ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 5 – 7pm pan fydd perfformiad gyda’r hwyr.

 

CYFUNIAD BYRBRYD A DIOD

Beth am archebu cyfuniad byrbryd a diod, sydd ar gael cyn y sioe neu yn ystod yr egwyl ar gyfer perfformiadau gyda’r hwyr.

Dewiswch o’r canlynol:
•    Gwydraid o’n gwin tŷ neu gwrw/lager
•   Detholiad o’r byrbrydau canlynol: ‘Puffs’ Tsili Creisionllyd, Cnau Mwg Applewoods neu gnau mwnci Wasabi.
 
Pris: £6

Ar gael o ddydd Llun i ddydd Sul pan fydd perfformiad gyda’r hwyr.


BWYDLEN AMSER CINIO


Mwynhewch amrywiaeth o goffi a diodydd ysgafn, gyda dewis o:
•    Amrywiaeth o Frechdanau 
•    Taten Pob
•    Soup y Ddiwrnod
•    Cacennau Cartref

Ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 10am – 5 pm (Ar gael ar benwythnosau gyda pherfformiadau)

 

Mae Wi-Fi am ddim – cofrestrwch ar-lein gyda The Cloud.

Ar wahân i ddiodydd ysgafn mewn poteli, gofynnwn yn garedig i chi beidio â bwyta ac yfed yn unrhyw un o’r mannau perfformio.