MA Actio ar gyfer y Llwyfan, Sgrin a Radio

MA Actio ar gyfer y Llwyfan, Sgrin a Radio

Trosolwg o’r Cwrs

 • Hyfforddiant ymarferol mewn stiwdio ac ar sail ymarferion, o dan amodau gwaith proffesiynol
 • Dosbarthiadau bychain eu maint
 • Tîm dysgu sefydledig o weithwyr theatr proffesiynol profiadol
 • Cyfleoedd cyson i weithio gydag actorion a chyfarwyddwyr gwadd
 • Gweithdai sgiliau actio craidd yn archwilio dulliau o weithio gyda thestunau, adeiladu cymeriad, gweithio mewn ensemble a pherfformio Shakespeare
 • Dosbarthiadau sgiliau llais yn canolbwyntio ar dechnegau perfformio corfforol effeithiol yn ogystal â ffisioleg y llais, tafodieithoedd ac acenion
 • Dosbarthiadau arbenigol mewn techneg canu, repertoire a pherfformio theatr gerddorol
 • Dosbarthiadau sgiliau symud yn cynnwys Techneg Alexander ac ymladd llwyfan
 • Hyfforddi yn nhechnegau a gofynion arbenigol actio ar y sgrîn
 • Rhannau mewn perfformiadau cyhoeddus wedi eu dethol o repertoire eang a heriol
 • Gweithdai ymarferol i baratoi myfyrwyr ar gyfer gwrandawiadau proffesiynol ar gyfer y theatr a theledu
 • Mentora a chefnogaeth i greu, cynhyrchu a pherfformio darn gwreiddiol o waith
 • Wythnos Berfformio Llundain
 • Cyflwyniadau stondin i bob actor sy’n graddio ger bron cynulleidfa wadd o asiantau, cyfarwyddwyr castio a darpar-gyflogwyr yng Nghaerdydd, Llundain ac Efrog Newydd (i fyfyrwyr o America)

 

Strwythur y Cwrs

A fyddech cystal â nodi, er bod y wybodaeth isod yn adlewyrchu’r rhaglen a gynhigir hyd yma, gall hon gael ei haddasu a’i newid yn y dyfodol. Ymgynghorir â myfyrwyr bob amser ynglŷn â newidiadau o’r fath a bydd manylion ar gael i ymgeiswyr sydd â chynigion.

Er mwyn i fyfyrwyr allu symud ymlaen drwy’r cwrs, bydd angen iddynt fel arfer llwyddo yn yr holl fodiwlau ac ennill 180 o gredydau.

 • Gwybodaeth Modiwlau

  Rhan Un

  Modiwl Credydau
  Sgiliau Actio 1 20
  Sgiliau Actio 2 20
  Sgiliau Llais 20
  Sgiliau Symud 20
  Perfformiad Cyhoeddus 40

   

  Rhan Dau

  Modiwl Credydau
  Perfformiad Cyhoeddus Annibynnol 60

   

 

 

Gofynion Mynediad

Mae gofynion mynediad arferol yn cynnwys gradd israddedig neu gymhwyster cyfwerth, er y gallai ymgeiswyr sydd â lefel eithriadol o allu a dealltwriaeth dda o’r proffesiwn actio gael eu derbyn heb gymwysterau ffurfiol.

Detholir ar sail proses o glyweliadau.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Mae’n ofynnol i ymgeiswyr rhyngwladol nad yw Saesneg yn iaith gyntaf iddynt ddangos lefel o ruglder sy’n briodol ar gyfer hyfforddiant actor proffesiynol. Asesir hyn yn ystod y clyweliad.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2023-2024

Hyd y Cwrs Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw Myfyrwyr Tramor
13 mis llawn amser £12,820*  £25,240 ** 

* Dyma’r swm llawn.

Gwybodaeth bellach am y cyllid sydd ar gael tuag at gost ffioedd dysgu.

 

Darllenwch fwy