Sut i Ddod o Hyd i Ni

Sut i Ddod o Hyd i Ni

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Maes y Castell
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ER

Rydym wedi ein lleoli ar Ffordd y Gogledd yng Nghaerdydd, taith fer ar droed i gyfeiriad y gogledd o Gastell Caerdydd a gyferbyn â chanolfan ddinesig Parc Cathays.

 

Gweld Map

 

Parcio

Mae gofodau parcio yn y Coleg wedi eu cyfyngu i ddeiliaid bathodyn glas yn unig. Nifer cyfyngedig o’r gofodau hyn sydd ar gael ac maent ar gael ar sail y cyntaf i’r felin. Ni ellir cadw’r gofodau hyn. Mae maes parcio talu ac arddangos i’w gael drws nesaf i’r Coleg. Mae maes parcio arall i’w gael o fewn taith fer ar droed yn y ganolfan ddinesig gyferbyn â’r Coleg.