Neidio i’r prif gynnwys

Adnoddau ar gyfer eich pwnc

Gweler ein rhestr yn nhrefn yr wyddor, isod, am gronfeydd data allweddol, e-lyfrau ac e-gyfnodolion sydd ar gael i staff a myfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a phori am drama (D) neu cerddoriaeth (C).

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D C

Gwybodaeth am ffynonellau cyllid eraill – yn enwedig elusennau – sy’n dyfarnu arian (ffioedd, cynhaliaeth, costau ymchwil) i unrhyw fyfyriwr, waeth beth fo’r pwnc neu genedligrwydd. Mae’n cynnwys cronfa ddata enfawr o gyfleoedd cyllido, canllaw cynhwysfawr, a nifer o adnoddau i’ch helpu chi i baratoi cais grant buddugol.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D C

Newyddion a gwybodaeth i reolwyr celfyddydau a’r rheini sydd â diddordeb proffesiynol yn y sector celfyddydau.

B

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

C

Mynediad ar-lein (o 1997 ymlaen) i’r cyfnodolyn rhyngwladol hwn. Mae’n cynnwys addysgu a dysgu cerddoriaeth mewn cyd-destunau ffurfiol ac anffurfiol gan gynnwys addysgu offerynnol a lleisiol a cherddoriaeth mewn lleoliadau cymunedol.

C

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D C

Fynediad at dros 2000 o e-lyfrau ar ystod o bynciau sy’n ymwneud â cherddoriaeth a drama: ‘Ffilm, Cyfryngau, Cyfathrebu Torfol’, ‘Drama, Theatr, Astudiaethau Perfformiad’, ‘Cerddoriaeth’, a ‘Celfyddyd’. Dewiswch ‘Only search content I have access to’ i weld y teitlau perthnasol. Nodwch: adolygir y tanysgrifiadau hyn ym mis Hydref 2022.

D

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

C

Gwefan i ddod o hyd i gerddoriaeth gerddorfaol, sy’n darparu mynediad at wybodaeth am fwy na 13,700 o weithiau gan fwy na 2,100 o gyfansoddwyr. Mae’r opsiwn chwilio uwch yn caniatáu ichi chwilio yn ôl hyd, offeryniaeth, math corws, ac unawdwyr. Gallwch hefyd chwilio ariâu opera, cytganau deuawd, a mwy, gan ddefnyddio’r darganfyddwr dyfyniadau opera.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D

Casgliad o ffilmiau o brif gynyrchiadau theatr Prydain, rhaglenni dogfen y tu ôl i’r llenni, ac adnoddau addysgu a dysgu.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D

Casgliad o destunau drama yn cynnwys rhestrau theatr gan Methuen Drama, the Arden Shakespeare, Faber and Faber a Nick Hern.

E

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D C

Mae EThOs yn un o adnoddau’r Llyfrgell Brydeinig sy’n eich galluogi i chwilio 500,000 a mwy o draethodau ymchwil doethuriaeth y DU ar-lein.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

C

Mynediad i rifynnau digidol y cylchgronau a’r cyfnodolion cerdd hyn: BBC Music; Choir & Organ; International Piano; Jazzwise; The Musical Times; Opera Now a The Strad. Cliciwch ar ‘Log in’ ar frig y sgrin ac yna dewiswch ‘Click here to log in as RWCMD’.

F

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D C

Gall aelodau staff a myfyrwyr CBCDC gael mynediad i e-adnoddau penodol o Brifysgol De Cymru. Mae hyn yn cynnwys cronfeydd data gyda chynnwys ar iechyd, seicoleg, addysg a theatr.

G

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

C

Mynediad llawn i destun y Grove dictionaries of Music and Musicians, Opera and Jazz

I

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

C

Trawsgrifiadau a chyfieithiadau llythrennol o ariâu opera a thestunau caneuon celf mewn sawl iaith.

J

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D C

Mynediad i erthyglau ar-lein o gyfnodolion cerddoriaeth amrywiol, gan gynnwys rhywfaint o gynnwys perthnasol ar gyfer myfyrwyr drama.

M

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D C

Papurau ymchwil a adolygir gan gymheiriaid yn cynnwys materion iechyd sy’n gysylltiedig ag actorion, dawnswyr, cantorion, cerddorion a pherfformwyr eraill.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D C

Mae Medici TV yn darparu mynediad at 3,500 o weithiau cerddorol a ffilmiwyd o’r 1940au hyd heddiw, a dros 150 o ddigwyddiadau byw a ffrydir bob blwyddyn o leoliadau mwyaf mawreddog y byd. Mae hefyd yn cynnwys 3,000 o ffilmiau gan gynnwys cyngherddau, operâu, bale, rhaglenni dogfen a dosbarthiadau meistr.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

C

Cyfres o bedair cyfrol o sgoriau cerddoriaeth sy’n cwmpasu’r prif genres cerddoriaeth glasurol a chyfnodau amser, o’r Oesoedd Canol i’r 21ain ganrif. Cliciwch ar ‘My Collections’ a dewiswch y ddolen ‘Music Online: Classical Scores Library’ i bori drwy’r casgliad.

N

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

C

Casgliad chwiliadwy o gerddoriaeth allweddellau Cymru o’r 18fed i’r 21ain ganrif, yn dwyn ynghyd wybodaeth a gedwir mewn sawl archif a llyfrgell, ynghyd â dolenni i wybodaeth am cyfansoddwyr Cymreig, recordiadau a ffynonellau defnyddiol eraill. Crëwyd yr adnodd hwn gan Zoë Smith, pianydd a Phennaeth Rhaglenni Ôl-raddedig (Cerddoriaeth) yn CBCDC.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

C

Llyfrgell wrando helaeth o draciau cerddoriaeth glasurol.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

C

Llyfrgell fideo’r celfyddydau perfformio gan gynnwys operâu, bale, rhaglenni dogfen, cyngherddau byw.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D and C

Llyfrgell fideo’r celfyddydau perfformio gan gynnwys operâu, bale, rhaglenni dogfen, cyngherddau byw.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

C

Mae NKODA yn wasanaeth tanysgrifio cerddoriaeth ddalen y gellir ei gyrchu trwy ap ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur pen desg. Dilynwch y cyfarwyddiadau i sefydlu’ch mynediad trwy danysgrifiad CBCDC.

O

Drama (D) Cerddoriaeth (M)

C

Mae casgliad cerddoriaeth Oxford Handbooks yn darparu mynediad at ysgolheictod cyfredol ym mhob maes ymchwil cerddoriaeth gan gynnwys cerddoleg hanesyddol, ethnogerddoreg, theori, addysgeg, dawns a thechnoleg. Chwilio yn ôl allweddair, os gwelwch yn dda.

Drama (D) Cerddoriaeth (M)

C

Fersiwn ar-lein hanes pum cyfrol Richard Taruskin o esblygiad cerddoriaeth y Gorllewin.

Drama (D) Cerddoriaeth (M)

C

Mynediad llawn i destun y Grove dictionaries of Music and Musicians, Opera and Jazz; Oxford Companion to Music; Oxford Dictionary of Music.

R

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

C

Cronfa ddata gynhwysfawr o gerddoriaeth ryngwladol gan gynnwys crynodebau a thestun llawn o nifer o gyfnodolion, ac adnoddau defnyddiol eraill.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

C

Catalog ar-lein o ffynonellau gwreiddiol cerddoriaeth (llawysgrifau (cyhoeddwyd 1600-1850) neu gerddoriaeth argraffedig (a gyhoeddwyd cyn 1900), ysgrifennu ar theori cerddoriaeth, a libretti) ar gael ledled y byd.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

C

Catalog ar-lein o lawysgrifau cerddoriaeth ca. 1600 – ca. 1800, a cherddoriaeth argraffedig cyn ca. 1800 yn Llyfrgelloedd y DU. Mae’r catalog hwn yn is-set o brif gatalog ar-lein RISM.

S

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D C

Rydym yn tanysgrifio i amrywiaeth eang o gyfnodolion Sage gan gynnwys: British Journal of Music Therapy, Psychology of Music, Journal of Research in Music Education, International Journal of Music Education, General Music Today, Clothing and Textiles Research Journal.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D

Yn ogystal â’n tanysgrifiad print, gall staff a myfyrwyr gyrchu dwy flynedd o rifynnau digidol o bapur newydd The Stage ar-lein.

T

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

C

Mynediad ar-lein (o 2003 ymlaen) i’r cylchgrawn cerddoriaeth hwn sy’n arbenigo mewn cerddoriaeth yr 20fed ganrif a cherddoriaeth gyfoes.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D C

Mynediad ar-lein i’r cyfnodolyn a adolygwyd gan gymheiriaid hwn, sy’n cyhoeddi ymchwil ar hyfforddiant perfformio gan ymarferwyr, academyddion ac artistiaid creadigol.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D

Mynediad ar-lein (o 1981 ymlaen) i’r cyhoeddiad theatr hwn sy’n adargraffu yn llawn yr adolygiadau gan feirniaid drama genedlaethol o gynyrchiadau yn Llundain a thu hwnt, gyda rhestrau cast a chredydau llawn yn ogystal â lluniau cynyrchiadau.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D

Casgliadau o destunau dramâu, perfformiadau sain a fideo, rhaglenni dogfen a chyfoeth o gynnwys ychwanegol sy’n gysylltiedig â theatr. Dewiswch ‘My Collections’ i bori drwy’r adnoddau sydd ar gael neu chwilio yn ôl allweddair.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D C

Gallwch chwilio drwy 200 a mwy o flynyddoedd o’r papur newydd The Times ar-lein mewn fformat testun copi cywir llawn. Mae’r archif yn cynnwys gwybodaeth am sawl pwnc, gan gynnwys busnes, y dyniaethau, gwyddoniaeth wleidyddol ac athroniaeth, yn ogystal ag adroddiadau am y prif ddigwyddiadau hanesyddol rhyngwladol.

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

C

Mynediad ar-lein (o 2004 ymlaen) i’r cyfnodolyn hwn sy’n lledaenu gwaith ymchwil ar bob agwedd ar gerddoriaeth yn yr ugeinfed ganrif.

V

Drama (D) Cerddoriaeth (C)

D C

Porwch y casgliad o e-lyfrau a brynwyd gan Lyfrgell CBCDC. Dewiswch ‘All eBooks’ i weld y rhestr o’r holl deitlau sydd ar gael neu chwilio yn ôl allweddair. Gellir hefyd dod o hyd i ddolenni i e-lyfrau unigol trwy chwilio catalog y Llyfrgell.


Archwilio’r adran