Cyrraedd Yma a Mwy

Cyrraedd Yma a Mwy

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Maes y Castell
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ER

Rydym wedi ein lleoli ar Ffordd y Gogledd yng Nghaerdydd, taith fer ar droed i gyfeiriad y gogledd o Gastell Caerdydd a gyferbyn â chanolfan ddinesig Parc Cathays.

 

Gweld Map

 

Parcio

Mae maes parcio talu ac arddangos i’w gael drws nesaf i’r Coleg. Mae maes parcio arall i’w gael o fewn taith fer ar droed yn y ganolfan ddinesig gyferbyn â’r Coleg. A fyddech cystal â nodi nad oes gan CBCDC unrhyw awdurdod dros y meysydd parcio hyn.

Mae gofodau parcio yn y Coleg wedi eu cyfyngu i ddeiliaid bathodyn glas yn unig. Nifer cyfyngedig o’r gofodau hyn sydd ar gael ac maent ar gael ar sail y cyntaf i’r felin. Ni ellir cadw’r gofodau hyn.

 

Bwyd a Diod

Ni chaniateir diod neu fwyd yn unrhyw un o’n lleoliadau ond, yn y rhan fwyaf o ddigwyddiadau, gallwch archebu diodydd ymlaen llaw ar gyfer yr egwyl.

 

Hwyrddyfodiaid

Yn ystod rhai perfformiadau ni chaniateir mynediad i hwyrddyfodiaid. Efallai y gofynnir i chi aros am egwyl addas yn y perfformiad cyn mynd i’ch seddi. Bydd hyn yn ôl disgresiwn y Rheolwr ar Ddyletswydd.

 

Ffonau Symudol

Dylech ddiffodd ffonau symudol a dyfeisiau eraill sy’n gwneud sŵn yn ystod y perfformiad. Mae gwaharddiad llwyr ar ddefnyddio offer ffotograffig a/neu fideo.