Eich Ymweliad

Eich Ymweliad

Yn dilyn y cyngor diweddaraf a darparwyd gan y llywodraeth ynglŷn â’r Coronafirws, mae’r Coleg wedi canslo pob perfformiad cyhoeddus nes ceir rhybudd pellach.

Yn ogystal, o ddydd Mercher 18 Mawrth 2020, bydd y Coleg ar gau i’r cyhoedd nes bydd rhybudd pellach.

Byddwn yn diweddaru’r wybodaeth yma wrth i gyngor Llywodraeth Prydeinig datblygu.

Mae diogelwch ein myfyrwyr, staff a chynulleidfaoedd o’r pwys mwyaf. Ymddiheurwn am yr aflonyddwch a diolchwn i chi am eich cefnogaeth yn ystod yr amser ansicr yma.