WNO Orchestra: A Summer's Evening

 

Tickets

Friday 11 May 7.30pm

Haydn Symphony No 8 Le Soir
Mendelssohn A Midsummer Night’s Dream (Incidental Music)
Interval
Mozart Symphony No 39

WNO Orchestra
David Adams
concertmaster

The WNO Orchestra returns to the Dora, once more under the direction of Concertmaster David Adams. This time, the programme looks forward to the coming summer months.
 
Haydn's Symphony No.8 Le Soir celebrates the nocturnal world, with opportunities throughout for soloists to shine in the concerto grosso style. This is followed with Mendelssohn's magical incidental music for A Midsummer Night's Dream, which brings the drama of Shakespeare's play alive in musical form. The concert concludes with Mozart's Symphony No 39, demonstrating his mastery of the classical style in one of the composer’s final works.

Mae Cerddorfa WNO yn dychwelyd i’r Dora, unwaith eto dan arweiniad Cyngerddfeistr David Adams. Y tro hwn, mae’r rhaglen yn edrych ymlaen at fisoedd yr haf sydd i ddod.
 
Mae Symffoni Rhif 8 Haydn, Le Soir yn dathlu’r byd nosol, gyda chyfleoedd drwy gydol y gwaith i unawdwyr ddisgleirio yn steil y concerto grosso. Yn dilyn hyn bydd cerddoriaeth achlysurol hudol Mendelssohn ar gyfer A Midsummer Night’s Dream, a ddaw cyffro drama Shakespeare yn fyw drwy gerddoriaeth. Bydd y cyngerdd yn gorffen gyda Symffoni Rhif 39 Mozart, gan arddangos ei feistrolaeth o’r ffurf glasurol yn un o weithiau terfynol y cyfansoddwr.


Venue:
Neuadd Dora Stoutzker Hall

Tickets | Tocynnau: £16.50,

Concessions | Consesiynau: £14.50