HIDDEN :: HINTERLAND

 

Tickets

Friday 4 May | Gwener 4 Mai 7.45pm

gwireddiad unigryw o gerddoriaeth o ddwy ddrama Gymreig boblogaidd

I lansio Awyrgylch 2018 bydd Cerddoriaeth John Hardy yn cyflwyno noson o ailddychmygiad cerddoriaeth gyferbyniol Y Gwyll/Hinterland (2013-16) a Craith/Hidden (2018), wedi’u perfformio gan y tîm creadigol gwreiddiol. Bydd y noson yn archwilio effaith y cyfresi ar Gymru, yr ardal leol a chynulleidfaoedd, a bydd yn cynnwys sesiwn holi ac ateb gyda chyd-grëwr Y Gwyll a chyd-grëwr Y Gwyll / Craith Ed Talfan.

a unique realisation of music from two popular welsh dramas

Launching Atmospheres 2018, John Hardy Music presents an evening of re-imagined music from Hinterland/Y Gwyll (2013-16) and Hidden/Craith (2018), performed by the original creative team. The night will explore the series’ impact on Wales, the local area, and audiences, and will feature a Q&A with Hinterland co-creator Ed Thomas and Hinterland / Hidden co-creator Ed Talfan.

Venue: Neuadd Dora Stoutzker Hall

Tickets| Tocynnau: £15
Concessions | Consesiynau: £12

Photo | Llun: Y Gwyll ©s4c