Gyrfaoedd

Gyrfaoedd

Mae CBCDC yn ofod i bawb ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd â phob math o gefndiroedd a phrofiad. Os hoffech ymuno ag un o leoedd mwyaf creadigol Cymru - gyda hyblygrwydd a buddion rhagorol - edrychwch ar ein cyfleoedd gyrfa cyfredol.

Cynorthwyydd Lletygarwch (Dyddiad cau'r cais 17/03/23)

Goruchwylydd Bar (Dyddiad cau'r cais 17/03/23)

Uwch Oruchwylydd Arlwyo (Dyddiad cau'r cais 27/03/23)

Cerddorfa Ieuenctid Agored Genedlaethol – Arweinydd Cerddoriaeth - Ddatganiad o ddiddordeb erbyn 30 Mawrth 2023

Gwybodaeth Atodol

Cerddorfa Ieuenctid Agored Genedlaethol – Arweinydd Cerddoriaeth CynorthwyolDdatganiad o ddiddordeb erbyn 30 Mawrth 2023

Gwybodaeth Atodol

 

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn rhan o Grŵp Prifysgol De Cymru. I weld gwybodaeth am yr holl swyddi gwag ewch i’r ddolen isod.

 

Swyddi Gwag

Rydym yn maethu ein gweithwyr proffesiynol yn y dyfodol, fel eu bod yn gwthio ffiniau newydd ac yn gwneud eu marc yn y diwydiannau creadigol

Mwy o wybodaeth am y manteision y byddwch yn eu derbyn fel aelod staff

CBCDC

CBCDC PSS