Gyrfaoedd

Gyrfaoedd

Mae CBCDC yn ofod i bawb ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd â phob math o gefndiroedd a phrofiad. Os hoffech ymuno ag un o leoedd mwyaf creadigol Cymru - gyda hyblygrwydd a buddion rhagorol - edrychwch ar ein cyfleoedd gyrfa cyfredol.

Pennaeth Astudiaethau Telyn (Dyddiad cau'r cais 04/07/2022)

Pennaeth Llais (Dyddiad cau'r cais 06/07/2022)

Arweinydd Data (Dyddiad cau'r cais 11/07/2022)

Tiwtor Soddgrwth y Conservatoire Iau (Dyddiad cau'r cais 13/07/2022,12:00) Disgrifiad swyddFfurflen cais am swydd

 

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn rhan o Grŵp Prifysgol De Cymru. I weld gwybodaeth am yr holl swyddi gwag ewch i’r ddolen isod.

 

Swyddi Gwag