Rhyddid Gwybodaeth

Rhyddid Gwybodaeth

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn is-gwmni sydd ym mherchnogaeth Prifysgol De Cymru ac mae’n ofynnol iddo gynhyrchu cynllun cyhoeddi sy’n disgrifio’r wybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

 

Cynllun Cyhoeddi

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

 • Rolau a chyfrifoldebau
 • Erthyglau cymdeithasiad
 • Aelodaeth o’r bwrdd
 • Uwch swyddogion gweithredol
 • Gwybodaeth am leoliad

 

Beth rydym yn ei wario a sut rydym yn ei wario

 • Cyfrifon blynyddol
 • Gweithdrefnau caffael
 • Lwfansau a threuliau staff ac aelodau bwrdd

 

Beth yw ein blaenoriaethau a sut yr ydym yn dod ymlaen

 • Adroddiad blynyddol

 

Sut rydym yn gwneud penderfyniadau

 • Cofnodion cyfarfodydd

 

Ein polisïau a’n gweithdrefnau

 • Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer darparu ein gwasanaethau
 • Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer recriwtio a chyflogi staff

 

Rhestri a chofrestri

 

Y gwasanaethau rydym yn eu cynnig

 

Dylid gwneud ceisiadau am wybodaeth yn ysgrifenedig i:

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Maes y Castell
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ER

E-bost: info@rwcmd.ac.uk