Llywodraethiant

Llywodraethiant

Llywydd

EUB Tywysog Cymru

 

Cadeirydd Llawryfog

Arglwydd Rowe-Beddoe DL MA (Cantab) Hon DscEcon (Wales) Hon DUniv (Glam) FRSA CCMI

 

Is-Lywyddion

 • Syr Anthony Hopkins CBE FRWCMD
 • Philip Carne MBE FRWCMD
 • Rhodri Talfan Davies BA (Hons) Oxon
 • Yr Athro Uzo Iwobi OBE
 • Y Fonesig Gwyneth Jones CBE FRWCMD
 • Capten Syr Norman Lloyd-Edwards KCVO, GCStJ, RD*, JP, RNR
 • Menna Richards BA FRWCMD
 • Michael Sheen FRWCMD
 • Syr Ian Stoutzker CBE FRWCMD
 • Edward Thomas FRWCMD
 • Arglwyddes Anya Sainsbury FRWCMD
 • Syr Bryn Terfel CBE FRWCMD

 

Prifathro

Yr Athro Helena Gaunt PhD EMBA FHEA NTFS

 

Bwrdd Cyfarwyddwyr

 • Yr Athro Helena Gaunt (Prifathro, CBCDC)
 • John Derrick (Cadeirydd)
 • Manon Antoniazzi (Dirprwy Cadeirydd)
 • Ben Calvert (Is-Ganghellor, Prifysgol De Cymru)
 • Mario Ferelli
 • Natasha Hale
 • Lucy Hall (Cyfarwyddwr Staff)
 • Becky Mercer (Llywydd Undeb y Myfyrwyr, CBCDC)
 • Aled Miles
 • Roger Munnings CBE
 • Jemma Terry

 

Ysgrifennydd y Cwmni

William Callaway

 

Uwch Dîm Rheoli

Yr Athro Helena Gaunt
Prifathro

Tim Rhys-Evans
Cyfarwyddwr Cerddoriaeth

Kevin Price
Pennaeth Perfformio Cerddorol

Sean Crowley
Cyfarwyddwr Drama

Jonathan Munby
Cyfarwyddwr Perfformio (Drama)

Mark Davies
Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

Kate Stokes Davies
Cyfarwyddwr Materion Allanol

Lucy Stout
Cyfarwyddwr Datblygiad

Brian Weir
Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr

 

Pwyllgorau Cynghori

 

Cadair, Cymdeithion Americanaidd

Aled Miles

 

Grŵp Llundain a Chymdeithion Rhyngwladol

John Derrick
Yr Arglwydd a’r Arglwyddes Rowe-Beddoe
Syr Idris Pearce
Charles H Duggan
Hywel a Mary George
Anita George
Chris Nott