Gwybodaeth Corfforaethol

Gwybodaeth Corfforaethol

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn rhan o Grŵp Prifysgol De Cymru ac yn aelod o Conservatoires UK, Federation of Drama Schools a European Association of Conservatoires.

 

Swyddfa Gofrestredig

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Cyf
Maes y Castell
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ER

Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru 6013744

Elusen Gofrestredig 1139282

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol