Cyswllt

Cyswllt

Os hoffech chi helpu i sicrhau bod myfyrwyr Coleg Brenhinol Cymru yn parhau i gael y profiadau hyfforddi gorau posib ac i gael eu hysbrydoli drwy weithio gyda’r artistiaid proffesiynol gorau, gallwch wneud hynny drwy ddod yn aelod o Cyswllt.

Mae Cyswllt yn gynllun rhoi sydd wedi’i gynllunio i’ch galluogi i gefnogi ein myfyrwyr a dyfnhau eich ymwneud â phopeth sy’n digwydd yma.

Mae rhoddion Cyswllt yn rhoi cefnogaeth i ddwy gronfa:

 

Cronfa Cyswllt Cyfeillion

Gall myfyrwyr wneud cais yn uniongyrchol i’r gronfa hon am gymorth gydag ystod o brosiectau’n ymwneud â’u hyfforddiant, e.e. arian tuag at offeryn newydd, cefnogaeth er mwyn mynd â chynhyrchiad myfyrwyr ar daith neu gostau teithio i gystadlaethau rhyngwladol. Hefyd rhoddir gwobrau a bwrsariaethau blynyddol o’r gronfa hon.

Cyswllt Cyfeillion Rhodd Flynyddol £30 Ymunwch Nawr

 

Cronfa Cyswllt

Hon yw prif gronfa’r Coleg sy’n cefnogi cyfleoedd perfformio cyhoeddus y myfyrwyr, a’r stondinau actio yng Nghaerdydd, Llundain ac Efrog Newydd, ynghyd a’u rhyngweithio gydag artistiaid blaenllaw sy’n ymweld ac yn perfformio yn y Coleg. Mae’r ymgysylltiad rheolaidd hwn gyda’r rheini sydd eisoes yn gweithio yn y celfyddydau yn amhrisiadwy wrth baratoi myfyrwyr i fynd i’r proffesiwn yn llwyddiannus unwaith y byddant wedi graddio.

Cyswllt Coleg £5 y mis | £60 rhodd flynyddol Ymunwch Nawr
Cyswllt Coleg Aur £20 y mis | £240 rhodd flynyddol
Cyswllt Noddwr £50 y mis | £600 rhodd flynyddol
Cyswllt Noddwr Aur £100 y mis | £1200 rhodd flynyddol

 

Buddion

BYDDWCH YN DERBYN Cyswllt Cyfeillion Cyswllt Coleg Cyswllt Coleg Aur Cyswllt Noddwr Cyswllt Noddwr Aur
Copiau o’r Rhaglen (bob tymor)
Cydnabyddiaeth o gefnogaeth ar wefan y Coleg
Gwahoddiadau i ddigwyddiadau codi arian ar gyfer Cronfa Cyswllt Cyfeillion wedi’u trefnu gan yr aelodau
Gwahoddiad i ddigwyddiad Te gyda’r Prifathro, achlysur blynyddol a gynhelir
Copi o newyddlen flynyddol y Coleg i roddwyr
Gwahoddiadau i ymuno ag aelodau eraill ar gyfer digwyddiadau a lletygarwch a noddir gan y Gronfa Cyswllt  
Cydnabyddiaeth o gefnogaeth yn rhaglenni perfformiadau a noddir gan Gronfa Cyswllt  
Cyfnod Blaenoriaeth ar gyfer Archebu *  
Gwahoddiadau i ddigwyddiadau ‘tu ôl i’r llenni’, dosbarthiadau meistr a rihyrsals    
Gwahoddiad i’r Seremoni Raddio a chydnabyddiaeth yn y llyfryn Graddio      
Gwahoddiad i Rownd Derfynol Gwobr Ian Stoutzker a lletygarwch gan y Coleg **        
Gwahoddiad i ddau i ymuno â Noddwyr eraill, Cymrodorion Anrhydeddus a gwahoddedigion ar gyfer Cinio Blynyddol y Llywydd **        

* Bydd cefnogwyr yn derbyn copi ymlaen llaw o’r Rhaglen drwy e-bost.

** Ar rai achlysuron, oherwydd y rheolau ar gyfer hawlio Rhodd Cymorth ar roddion, efallai y gofynnir i Noddwyr dalu am eu tocynnau.

 

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ein cynllun aelodaeth Cyswllt, a fyddwch cystal â chysylltu â ni drwy e-bostio connect@rwcmd.ac.uk neu drwy ffonio 029 2039 1420.

 

Badge - Registered with Fundraising Regulator