Cylch y Cadeiryddion

Cylch y Cadeiryddion

Cynllun dyngarol yw Cylch y Cadeiryddion. Mae’r Cylch yn dwyn ynghyd grŵp o unigolion hael sydd â diddordeb mewn meithrin cenedlaethau o artistiaid y dyfodol, ac sydd am helpu’r Coleg i ddatblygu ei genhadaeth i gysylltu â thrawsnewid cymunedau drwy’r celfyddydau. Bydd yr holl arian a godir o Gylch y Cadeiryddion yn cael ei fuddsoddi i wireddu’r blaenoriaethau a nodir yn ein strategaeth 5 mlynedd, a fydd yn galluogi inni dyfu ein cynnig hyfforddiant i’n myfyrwyr i’r eithaf a helpu inni gofleidio ein rôl yn llwyr fel Conservatoire Cenedlaethol Cymru.

Rydym yn gofyn am roddion o £5,000 y flwyddyn ac, fel diolch, bydd aelodau’r Cylch yn cael cyfleoedd i fynychu digwyddiadau arbennig ac i glywed yn uniongyrchol am sut rydym yn llunio dyfodol y Coleg gan ein tîm arwain.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Gylch y Cadeiryddion, cysylltwch â Sara West ar sara.west@rwcmd.ac.uk.

 

Diolch i’n haelodau presennol:

Yr Arglwydd Mervyn Davies CBE
John Derrick a Preben Oeye
Roger Munnings
Yr Arglwydd Rowe-Beddoe DL
Atlantic Property Development PLC (Babs Thomas)

 

Badge - Registered with Fundraising Regulator