Cronfa Caledi Myfyrwyr

Cronfa Caledi Myfyrwyr

Mae’r argyfwng Covid yn parhau ac, mewn ymateb i’r nifer cynyddol o geisiadau am gymorth gennym, rydym wedi lansio Apêl Arbennig i geisio sicrhau cyfraniadau ychwanegol y mae mawr eu hangen ar ein Cronfa Caledi Myfyrwyr fechan. Mae nifer cynyddol o fyfyrwyr yn cael trafferthion ac yn wynebu heriau ymarferol ac ariannol penodol ar hyn o bryd. Mae’n glir y bydd hyn yn parhau dros y 6 mis nesaf ac i mewn i’r flwyddyn newydd, a dim ond gyda’ch cymorth chi y byddwn yn gallu rhoi’r holl gymorth ariannol ac ymarferol sydd ei angen mor ddirfawr arnynt.

Mae Covid-19 wedi golygu bod nifer o’n myfyrwyr, a oedd cyn hyn yn cefnogi eu hastudiaethau gyda swyddi mewn theatrau, bwytai a bariau a thrwy berfformio mewn digwyddiadau, nawr yn cael anawsterau gyda chostau byw a llety ac maent yn pryderu wrth feddwl sut y byddant yn cynnal eu hunain dros y misoedd nesaf.

Os gallwch wneud hynny, a fyddech cystal â’n helpu ni i dyfu’r Gronfa Caledi Myfyrwyr yn gyflym fel y gallwn, gyda’n gilydd, ddarparu cefnogaeth i’r rheini sydd mwyaf agored i niwed ac yr effeithir waethaf arnynt.

A fyddech cystal â rhoi mor hael ag y gallwch. Bydd eich cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth uniongyrchol, sylweddol ac ar unwaith i’r hyn y gallwn ei wneud i helpu ein myfyrwyr ddod trwy’r cyfnod hwn a chyflawni eu potensial eithriadol a ffynnu. DIOLCH.

Mae’r diwydiant celfyddydau wedi’i daro’n ddrwg dros ben gan bandemig y Coronafeirws ond gallwch chi chwarae rhan mewn diogelu ei ddyfodol drwy ein help.

Swm i’w Cyfrannu £

Aeth rhywbeth o’i le. Cysylltwch â development@rwcmd.ac.uk.

 

Am fwy o wybodaeth, neu os hoffech siarad â rhywun am gyfrannu, cysylltwch â louisa.turner@rwcmd.ac.uk neu marie.wood@rwcmd.ac.uk.

 

Badge - Registered with Fundraising Regulator