Cefnogwch Ni

Cefnogwch Ni

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yw conservatoire cenedlaethol Cymru a chafodd ei enwi’n Goleg Brenhinol yn 2002, dair blynedd ar ôl i EUB Tywysog Cymru ddod yn Noddwr y Coleg yn 1999.

Mae gennym enw da iawn yn y DU ac fe’n cydnabyddir yn eang am ein hyfforddiant rhagorol ac am ba mor barod yw ein graddedigion ar gyfer gweithio yn y celfyddydau perfformio. Rydym erbyn hyn yn hyfforddi dros 700 o fyfyrwyr ym meysydd drama a cherddoriaeth bob blwyddyn, mewn canolfan fywiog a phoblogaidd ar gyfer y celfyddydau perfformio sy’n denu cynulleidfaoedd o tua 60,000 o bobl yn flynyddol. Mae hyn yn cynnig cyfleusterau hardd o’r radd flaenaf ac amgylchedd proffesiynol i weithio a pherfformio i’r cyhoedd ynddynt.

Mae’r Adran Datblygu yn codi arian i:

  • Cefnogi rhaglen berfformio amrywiol ac apelgar i fyfyrwyr sy’n rhoi profiad perfformio proffesiynol iddynt yn ein cyfleusterau hyfryd ein hunain ond ledled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol hefyd
  • Rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr weithio gydag artistiaid rhyngwladol enwog
  • Darparu ysgoloriaethau a bwrsariaethau i’r rheini sy’n wynebu caledi ariannol ac i’r myfyrwyr mwyaf talentog

 

Badge - Registered with Fundraising Regulator