Cefnogwch Ni

Cefnogwch Ni

Gosod doniau creadigol eithriadol wrth galon ein cenedl a’r byd

“Gwerthfawrogir potensial cenedlaethau’r dyfodol yn fawr yng Nghymru a chydnabyddir y celfyddydau fel grym cadarnhaol yma, sy’n hollbwysig ar gyfer lles ac sy’n cael effaith gref ar fywydau unigol, cymunedau ac economïau. Gan weithio gyda llif cyson o artistiaid ifanc o bob rhan o’r byd, mae Coleg Brenhinol Cymru mewn safle unigryw i gyfrannu’n sylweddol at enw da Cymru yn fyd-eang fel gwlad greadigol, tra’n sicrhau bod y budd yr ydym yn ei gynnig hefyd yn ymestyn yn eang ac yn ddwfn ledled y wlad”

Yr Athro Helena Gaunt, Prifathro

 

Ddeng mlynedd yn ôl, bu buddsoddiad cyfalaf yn gymorth i weddnewid y Coleg. Gyda chefnogaeth hael llwyddom i greu ein canolfan gelfyddydau hardd gyda chyfleusterau o’r radd flaenaf ac i ddatblygu ein hyfforddiant ac ymgysylltu â’r cyhoedd yn ehangach.

Nawr, wrth i ni edrych yn ôl i ddathlu’r digwyddiad hwnnw rydym yn canolbwyntio’n fawr ar yr hyn sydd o’n blaen. Gan gredu’n angerddol bod ein cymuned artistig ryngwladol yn ysgogwr newid llawn ysbrydoliaeth ac yn sicr o’r farn y bydd creadigrwydd yn ei holl elfennau yn un o’r dylanwadau cryfaf ar iechyd y byd wedi’r pandemig, rydym yn adeiladu dyfodol y conservatoire cenedlaethol gydag elfennau newydd i ganolbwyntio arnynt, gweithgarwch newydd ac ymgyrch codi arian newydd – Addewid.

 

Badge - Registered with Fundraising Regulator