Llyfrgell

Llyfrgell

Hysbysiad

Ar hyn o bryd mae’r Llyfrgell yn cynnig gwasanaeth gofyn a chasglu ar gyfer staff a myfyrwyr. Cysylltwch â ni yn library@rwcmd.ac.uk i gael gwybodaeth ychwanegol neu os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Chwilio drwy gatalog y Llyfrgell

Mae ein casgliad yn cynnwys llyfrau, sgriptiau dramâu, cyfnodolion, cerddoriaeth ddalen ar gyfer perfformiadau, gosodiadau cerddorfaol, deunydd sain/gweledol ac adnoddau ar-lein.

Angen rhywbeth nad oes gennym? (myfyrwyr a staff yn unig)

Chwilio

Beth rydym ni’n ei gynnig?

Adnoddau ar-lein
Gronfeydd data, e-lyfrau ac e-gyfnodolion

Ein casgliad a’n gwasanaethau
Dysgwch sut gallwn ni eich helpu a’ch cefnogi

Sgiliau ymchwil ac academaidd
Hyfforddiant ac ymholiadau

Cysylltwch â ni