Ffrwd Fyw y Seremonïau Graddio

Ffrwd Fyw y Seremonïau Graddio

Llongyfarchiadau i’n holl raddedigion!

Bydd ffrindiau a theulu yn gallu cyrchu ffrwd fyw o seremonïau graddio 30 Mai & 8 Gorffennaf ar y dudalen hon.

Cofiwch bostio uchafbwyntiau’r graddio a negeseuon o longyfarchiadau gan ddefnyddio’r hashnod #graddioCBCDC.

Dosbarth 2022, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Dosbarth 2021, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Dosbarth 2020, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd