Opera

Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y cyrsiau BMus (Anrh) Cerddoriaeth (ar gyfer y llwybrau lleisiol, offerynnol a chyfansoddi) a BMus (Anrh) Jazz ar gyfer mynediad ym mis Medi. Mae lleoedd yn amodol ar argaeledd. Cofiwch gysylltu â’n Tîm Mynediadau cyn cyflwyno cais.

Mae Ysgol Opera David Seligman yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a sefydlwyd yn 2017, yn cynnig profiad hyfforddiant operatig wedi’i integreiddio’n llawn.

Gan adeiladu ar hanes rhagorol y Coleg ym maes opera, ac mewn cysylltiad ag Opera Cenedlaethol Cymru, mae’r Ysgol Opera yn darparu cyfleoedd gwell i fyfyrwyr weithio gyda, a dysgu gan, artistiaid ac ymarferwyr rhyngwladol blaenllaw. Yn ogystal â rhaglenni astudio arbenigol ar gyfer cantorion, cyfarwyddwyr a répétiteurs, mae’r Ysgol Opera yn creu cyfleoedd newydd ar gyfer perfformwyr offerynnol, arweinyddion, rheolwyr a chynllunwyr llwyfan a chyfansoddwyr i gydweithio mewn amgylchedd unigryw o’r radd flaenaf.

 

 

Mae Ysgol Opera David Seligman yn darparu amgylchedd hyfforddi unigryw, sy’n rhoi ‘cwmni’ wrth galon ei ethos gwaith. Bydd profiad operatig cyfun ac eang ein hathrawon arbenigol yn rhoi persbectif clir ar alw a gofynion y diwydiant. Ategir eu mentora gyda mewnbwn gan ystod eang o artistiaid, cantorion, hyfforddwyr a gweithwyr cwmni opera proffesiynol ar ymweliad.

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy