Diwrnodau Agored

Diwrnodau Agored

Mae ein diwrnodau agored yn ffocysu ar gyrsiau penodol ac yn rhoi cyfle i chi:

  • Cyfarfod aelodau staff allweddol
  • Trafod agweddau academaidd ac ymarferol y rhaglenni
  • Cael sgwrs gyda myfyrwyr presennol
  • Dysgu am fywyd fel myfyriwr conservatoire
  • Dysgu am lety, cyllid a gwasanaethau myfyrwyr

 

Sesiwn Holi ac Ateb Zoom Byw ar ddod

Dyddiad a Lleoliad Diwrnod Agored Archebu

Dydd Mercher 15 Chwefror 2023

 

Ôl-radd: 

  • Theatr Gerddorol

Bydd y sesiwn Holi ac Ateb gyda Phennaeth y Theatr Gerddorol, Vivien Care, a myfyrwyr o’r cwrs gradd meistr.

Cychwyn: 5pm
Gorffen: 5.45pm   

Archebu ar agor

Archebu ar agor


Diwrnodau Agored Sydd i Ddod

Dyddiad a Lleoliad Diwrnod Agored Archebu

Dydd Sadwrn 11 Chwefror 2023

Ar y Campws 

Ôl-radd: 

  • Cynllunio ar gyfer Perfformio
  • Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau

Amserlen

Archebu ar agor

Archebu ar agor

Dydd Mawrth 7 Mawrth 2023

Ar y Campws 

Ôl-radd: 

  • Rheolaeth yn y Celfyddydau

Amserlen (I’w gadarnhau)

O 8 Chwefror 2023

Yn anffodus, o ganlyniad i dderbyn nifer uchel o geisiadau ar gyfer ein cyrsiau nid oes modd i ni gynnig diwrnodau agored actio.

Diwrnodau Agored Ar-lein Blaenorol

Diwrnod Agored Ar-lein Wedi’i fethu?

Gradd Sylfaen: Adeiladu Golygfeydd

Israddedig: Cynllunio ar gyfer Perfformio, Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol

Gwyliwch yr archif

Israddedig ac Ôl-raddedig: Cerddoriaeth 
 
Gwyliwch yr archif

Israddedig: BA (ANRH) Theatr Gerddorol
 
Gwyliwch yr archif

Ôl-raddedig: Cynllunio ar gyfer Perfformio a Rheoli Llwyfan a Digwyddiadau

Gwyliwch yr archif

Ôl-raddedig: Rheolaeth yn y Celfyddydau

Gwyliwch yr archif