Diploma Ôl-raddedig mewn Ymarfer Proffesiynol Uwch

Diploma Ôl-raddedig mewn Ymarfer Proffesiynol Uwch

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs Diploma Ôl-raddedig mewn Ymarfer Proffesiynol Uwch yn rhaglen arbenigol wedi’i theilwria’n unigol ar gyfer myfyrwyr sy’n chwilio am gyfnod ychwanegol o hyfforddiant arbenigol terfynol cyn dechrau yn y maes a ddewiswyd ganddynt o’r proffesiwn.

 • Hyfforddiant uwch yn y brif astudiaeth gan gerddorion proffesiynol
 • Rhaglen astudio a deilwriwyd yn unigol wedi’i mentora
 • Canolbwyntio ar strategaeth ar gyfer datblygu gyrfa broffesiynol gynaliadwy
 • Cyfres dosbarthiadau meistr rhyngwladol
 • Rhaglen gwbl integredig o berfformiadau gan artistiaid rhyngwladol
 • Ystod eang o gyfleoedd perfformio mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf
 • Mynediad at ystod sylweddol o gyfleoedd hyfforddiant seiliedig ar waith
 • Canolbwyntio ar gyflogadwyedd a sgiliau trosglwyddadwy

 

Strwythur y Cwrs

A fyddech cystal â nodi, er bod y wybodaeth isod yn adlewyrchu’r rhaglen a gynhigir hyd yma, gall hon gael ei haddasu a’i newid yn y dyfodol. Ymgynghorir â myfyrwyr bob amser ynglŷn â newidiadau o’r fath a bydd manylion ar gael i ymgeiswyr sydd â chynigion.

Er mwyn i fyfyrwyr allu symud ymlaen drwy’r cwrs, bydd angen iddynt fel arfer llwyddo yn yr holl fodiwlau ac ennill 120 o gredydau.

 • Gwybodaeth Modiwlau
  Modiwl Credydau
  Ymarfer Uwch 1 40
  Ymarfer Uwch 2 60
  Portffolio Proffesiynol 20

   

 

Gofynion Mynediad

Mynediad trwy glyweliad ar gyfer offerynwyr, cantorion ac arweinyddion, a thrwy gyfweliad ar gyfer cyfansoddwyr. Bydd isafswm y gofynion mynediad fel arfer yn cynnwys gradd meistr mewn perfformio cerddoriaeth, opera, cyfansoddi neu arwain o gonservatoire.

 

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf ddangos bod eu gallu Saesneg yn cwrdd â gofynion sylfaenol y Coleg. Cyfeiriwch at ein tudalen Gofynion Iaith Saesneg i gael manylion profion iaith Saesneg derbyniol a’r sgorau gofynnol.

 

Ffioedd Dysgu ar gyfer 2023-2024

Hyd y Cwrs Myfyrwyr o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynysoedd y Sianel, ac Ynys Manaw Myfyrwyr Tramor
10 mis dwys £12,140* £23,860 *

* Dyma’r swm llawn.