MA Astudiaethau Répétiteur: Sut i Ymgeisio

I gael mynediad i gwrs MA Astudiaethau Répétiteur, mae’n rhaid i chi wneud cais drwy UCAS Conservatoires. Mae’r gwasanaeth hwn yn eich galluogi i wneud cais i fwy nag un conservatoire a chadw golwg ar hynt a helynt eich cais ar-lein. Mae yna ffi untro o £27 i’w dalu i ddefnyddio UCAS Conservatoires. 

I gychwyn cais newydd, ewch i UCAS Conservatoires: Ymgeisio a Thracio.

Cod Sefydliad UCAS Conservatoires ar gyfer Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yw R59 a Chod y Cwrs ar gyfer MA Astudiaethau Répétiteur yw 624F.

 

Dyddiadau ar gyfer Gwneud Cais

Ceisiadau’n agor 15 Gorffennaf 2022 
Ceisiadau’n cau 3 Hydref 2022 

 

Byddwn yn parhau i dderbyn ceisiadau ar ôl y dyddiad cau, ond byddant yn cael eu trin fel ceisiadau hwyr. Cysylltwch â’n Tîm Mynediadau cyn cyflwyno cais hwyr er mwyn gwirio a fydd gennym lefydd gwag ar ôl o hyd.

 

Clyweliadau

Ar gyfer mynediad ym mis Medi 2023, bydd gofyn i’r holl ymgeiswyr gyflwyno clyweliad wedi’i recordio i gefnogi eu cais. Dylid cyflwyno recordiadau erbyn dydd
Gwener 21 Hydref 2022. 

 

Canllawiau ar gyfer Clyweliadau

Ewch i’n tudalen canllawiau clyweliad i gael manylion y broses glyweliad ar gyfer y cwrs hwn. 

 

Ffioedd Clyweliadau

Mae ffi clyweliad o £63.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu mynediad i hyfforddiant ar gyfer y myfyrwyr mwyaf talentog, waeth beth fo’u cefndir neu eu sefyllfa ariannol. Nod ein polisi hepgor ffioedd yw cynorthwyo ymgeiswyr y gall eu hamgylchiadau ariannol eu rhwystro rhag cael clyweliad.

 

Ysgoloriaethau

Mae gan y Coleg rai ysgoloriaethau ffioedd dysgu rhannol y gall myfyrwyr gael eu hystyried ar eu cyfer. Mae ysgoloriaethau ar gael ar sail teilyngdod ac angen. Os ydych yn dymuno cael eich ystyried ar gyfer ysgoloriaeth, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais am ysgoloriaeth, byddwch yn derbyn gwybodaeth bellach unwaith y byddwch wedi derbyn cynnig i astudio. Sylwer y bydd ceisiadau am gymorth fel arfer yn fwy na’r cyllid sydd ar gael ac ni allwn gynnig cymorth ysgoloriaeth i bob myfyriwr. 

Dim ond ymgeiswyr sy’n gwneud cais erbyn y dyddiad cau ac yn cyflwyno eu clyweliad erbyn 21 Hydref 2022 fydd yn cael eu hystyried ar gyfer ysgoloriaeth. 

 

Cymorth a Chyngor gan UCAS Conservatoires

Os oes angen help arnoch gyda’ch cais, gallwch gysylltu â Thîm UCAS Conservatoires drwy ffonio 0371 468 0 470 (os ydych yn y DU) neu +44 330 3330 232 (os ydych y tu allan i’r DU).