Gradd Sylfaen mewn Adeiladu Golygfeydd: Strwythur y Cwrs

Gradd Sylfaen mewn Adeiladu Golygfeydd: Strwythur y Cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys cyfres o fodiwlau craidd. I fod yn gymwys am Radd Sylfaenol mewn Adeiladu Golygfeydd, a ddyfernir gan Brifysgol De Cymru, bydd angen i chi ennill 240 o gredydau.

 

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

Modiwl Credydau
Sgiliau Technegol 20
Ymarfer Cynhyrchiad 20
Profiad Cynhyrchiad 40
Cynhyrchiad 40

 

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

Modiwl Credydau
Cynhyrchiad 40
Sgiliau Parod am y Diwydiant 20
Ymarfer yn y Diwydiant 40
Ymarfer Proffesiynol 20

 

Ar ôl ennill 120 o gredydau byddwch yn gymwys am Dystysgrif Addysg Uwch.

Ar ôl cwblhau eich Gradd Sylfaen yn llwyddiannus, bydd gennych ddewis i astudio am flwyddyn ychwanegol yn arbenigo mewn adeiladu golygfeydd er mwyn bod yn gymwys ar gyfer gradd BA (Anrh) Cynllunio ar gyfer Perfformio.