BA Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol: Strwythur y Cwrs

BA Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol: Strwythur y Cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys cyfres o fodiwlau craidd. I fod yn gymwys am radd BA (Anrh) Rheoli Llwyfan a Theatr Dechnegol, a ddyfernir gan Brifysgol De Cymru, bydd angen i chi ennill 360 o gredydau: 120 o gredydau ar Lefel 4, 120 credyd ar Lefel 5 a 120 credyd ar Lefel 6. Rhaid i chi basio holl fodiwlau Lefel 4 cyn symud i Lefel 5 a phob modiwl Lefel 5 cyn symud i Lefel 6.

 

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

Modiwl Credydau
Sgiliau 1 20
Ymchwil a Chyfathrebu 1 20
Lleoliadau Cynhyrchu A 80

 

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

Modiwl Credydau
Sgiliau 2 20
Ymchwil a Chyfathrebu 2 20
Lleoliadau Cynhyrchu B 40
Lleoliadau Cynhyrchu C 40

 

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

Modiwl Credydau
Astudiaethau Cynhyrchu 10
Cyfathrebu Proffesiynol 10
Ymchwil Uwch 20
Lleoliadau Cynhyrchu D 40
Lleoliadau Cynhyrchu E 40