BA Cynllunio ar gyfer Perfformio: Strwythur y Cwrs

BA Cynllunio ar gyfer Perfformio: Strwythur y Cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys cyfres o fodiwlau craidd. I fod yn gymwys am radd BA (Anrh) Cynllunio ar gyfer Perfformio, a ddyfernir gan Brifysgol De Cymru, bydd angen i chi ennill 360 o gredydau: 120 o gredydau ar Lefel 4, 120 credyd ar Lefel 5 a 120 credyd ar Lefel 6. Rhaid i chi basio holl fodiwlau Lefel 4 cyn symud i Lefel 5 a phob modiwl Lefel 5 cyn symud i Lefel 6.

 

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

Modiwl Credydau
Hanfodion Cynllunio Set 20
Hanfodion Cynllunio Gwisgoedd 20
Sgiliau Technegol 20
Prosiect Grŵp 20
Prosiect Cynllunio Unigol 1 10
Prosiect Cynllunio Unigol 2 10
Astudiaethau Hanesyddol a Chyd-destunol 20

 

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

Modiwl Credydau
Cynyrchiadau 60
Sgiliau Technegol 20
Astudiaeth Arbenigol 20
Astudiaethau Hanesyddol a Chyd-destunol 20

 

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

Modiwl Credydau
Cynyrchiadau 20
Astudiaeth Arbenigol 20
Astudiaethau Hanesyddol a Chyd-destunol 20
Arfer Diwydiant ac Arddangosfa Derfynol 60