BA Actio: Strwythur y Cwrs

BA Actio: Strwythur y Cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys cyfres o fodiwlau craidd. I fod yn gymwys am radd BA (Anrh) Actio, a ddyfernir gan Brifysgol De Cymru, bydd angen i chi ennill 360 o gredydau: 120 o gredydau ar Lefel 4, 120 credyd ar Lefel 5 a 120 credyd ar Lefel 6. Rhaid i chi basio holl fodiwlau Lefel 4 cyn symud i Lefel 5 a phob modiwl Lefel 5 cyn symud i Lefel 6.

 

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

Modiwl Credydau
Dulliau Actio 20
Cyfryngau wedi’u Recordio 1 10
Llais, Lleferydd, Testun [Rhan 1] 20
Sgiliau Symud [Rhan 1] 20
Astudiaethau Sylfaenol 1 20
Prosiect wedi’i Hunan-arwain 1 10
Genres Actio 20

 

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

Modiwl Credydau
Prosiectau Actio 30
Llais, Lleferydd, Testun [Rhan 2] 20
Sgiliau Symud [Rhan 2] 20
Astudiaethau Sylfaenol 2 20
Cyfryngau wedi’u Recordio 2 20
Prosiect wedi’i Hunan-arwain 2 10

 

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

Modiwl Credydau
Prosiect Pont 20
Perfformiad Cyhoeddus 1 - 2 40
Perfformiad Cyhoeddus 3 - 4 40
Perfformiad Cyhoeddus 5 neu Brosiect wedi’i Hunan-arwain 3 20