Cynllunio ar gyfer Perfformio

Cynllunio ar gyfer Perfformio

Mae CBCDC yn arweinydd byd mewn hyfforddi cynllunwyr ar gyfer perfformiad. Bydd myfyrwyr yn canfod eu hunain nid yn unig yng nghanol cymuned greadigol amrywiol y Coleg, ond hefyd gweithgarwch rhyngwladol yn y maes.

 

Gwaith Cynhyrchu

 

Mae rhaglen artistig eang ei hamrediad CBCDC yn cynnig llu o gyfleoedd i gynllunwyr wireddu eu gwaith ar gyfer perfformiadau cyhoeddus. Fel rhan o Gwmni Richard Burton maent yn gweithio ar tua phymtheg cynhyrchiad bob blwyddyn, yn amrywio o deithiau ar raddfa fechan o ddramâu newydd a gomisiynwyd yn arbennig i sioeau cerdd ac opera ar y prif lwyfan.

 • Prosiectau Perfformio

  Mae’r Sioe Gelf Wisgadwy, a berfformir ar gyfer cynulleidfa gyhoeddus bob gwanwyn, yn rhoi cyfle i gynllunwyr fod yn flaenllaw ar y llwyfan, yn modelu gwisgoedd a grëwyd o ddeunyddiau a ‘ganfuwyd’ ac a ailgylchwyd. Mae’r perfformiad pypedwaith safle benodol blynyddol yn cynnig cyfleoedd pellach i gynllunwyr brofi ymateb cynulleidfaoedd i’w gwaith.

 • Arddangosfeydd
  article-balance-exhibition-in-linbury-gallery.jpg

   

  Mae Oriel Linbury y Coleg yn lleoliad trawiadol ac unigryw ar gyfer arddangosfeydd o waith cynllunio myfyrwyr a fydd yn newid yn gyson – o osodiadau sy’n cynnwys cerfluniau papur anferth i arddangosfeydd o gelf golygfeydd a phropiau. Mae Balance, ein harddangosfa flynyddol o waith myfyrwyr sy’n graddio, yn denu diddordeb cyfarwyddwyr proffesiynol blaenllaw a chyflogwyr eraill. Yn dilyn wythnos agoriadol yn CBCDC Caerdydd bydd yr arddangosfa yn symud ar gyfer cyfnod preswyl yn y Bargehouse ar y South Bank yn Llundain.

 • Gwobr Linbury

  Mae gan CBCDC enw da dihafal o lwyddiant yng Ngwobr Linbury – cystadleuaeth fwyaf nodedig y DU ar gyfer cynllunwyr perfformiad sy’n dod i’r amlwg. Yn 2019, roedd chwech o’r deuddeg a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn raddedigion diweddar y Coleg. Byddant yn cael y cyfle i weithio gyda rhai o gwmnïau theatr, opera a dawns blaenllaw’r wlad ac arddangos eu gwaith yn y National Theatre.

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau