Pres

Pres

Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y cyrsiau BMus (Anrh) Cerddoriaeth (ar gyfer y llwybrau lleisiol, offerynnol a chyfansoddi) a BMus (Anrh) Jazz ar gyfer mynediad ym mis Medi. Mae lleoedd yn amodol ar argaeledd. Cofiwch gysylltu â’n Tîm Mynediadau cyn cyflwyno cais.

Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru mewn lle perffaith i ddarparu profiad hyfforddi heb ei ail i’r rhai sy’n dymuno ymuno â’r proffesiwn cerddoriaeth fel offerynwyr pres. Mae Caerdydd a’r ardal o’i chwmpas yn gyforiog o hanes bandiau pres ac yn cynnig amrywiaeth wych o gyfleoedd i gerddorion offerynnau pres.

Nod yr Adran Offerynnau Pres yn CBCDC yw herio ei myfyrwyr drwy ehangu eu gorwelion yn y byd offerynnau pres. Gallwn gynnig amrywiaeth wych o gyfleoedd ymarfer a pherfformio, gyda chyngherddau yn amrywio o gerddoriaeth ddawns y dadeni ar fodgyrn a chornetau i gyfansoddiadau avant-garde gan ddefnyddio technegau cyfoes.

 

 

 

Mae’r staff adrannol yn cynnwys llawer o offerynwyr Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru, gyda rhaglen brysur o ddosbarthiadau meistr gan berfformwyr ac ensembles rhyngwladol blaenllaw.

Mae David Childs, y meistr ar yr Ewffoniwm, yn denu myfyrwyr o bob cwr o’r byd tra bod ei dad, Dr Robert Childs, yn cydlynu holl weithgareddau’r band pres. O fewn y cwrs BMus, mae offerynwyr band pres yn gallu dilyn Llwybr Band Pres unigryw yn gyfochrog â’u hastudiaethau ehangach drwy ddewis o blith amrywiaeth o ddewisiadau arbenigol. Gall myfyrwyr hefyd gael eu dewis, drwy glyweliad, i chwarae gyda Band Pres Preswyl y Coleg, Band Cory.

Wrth baratoi ar gyfer bywyd proffesiynol cyfoethog ac amrywiol, mae cyfleoedd i offerynwyr pres ennill profiad mewn amrywiaeth eang o feysydd, gan gynnwys perfformiadau unigol, cerddoriaeth siambr, cerddorfeydd, perfformiadau hanesyddol, bandiau pres, addysgu, trefnu a pherfformio mewn idiomau masnachol a jazz.

Mae offerynwyr pres hefyd yn cael cyfle i fynd am glyweliadau am le ar y rhaglenni lleoliad mae’r Coleg wedi eu datblygu gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru. Mae’r trefniadau breintiedig hyn yn galluogi myfyrwyr i weithio’n agos gyda’r prif offerynwyr mewn dwy o gerddorfeydd proffesiynol blaenllaw’r Deyrnas Unedig a chael hyfforddiant ar repertoire cerddorfaol hanfodol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o fyfyrwyr CBCDC wedi cael gwaith llawrydd a threialon cerddorfaol proffesiynol yn ystod eu cyfnod yn y Coleg o ganlyniad uniongyrchol i’r cydweithrediad hwn.

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy