Perfformio Hanesyddol

Perfformio Hanesyddol

Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y cyrsiau BMus (Anrh) Cerddoriaeth (ar gyfer y llwybrau lleisiol, offerynnol a chyfansoddi) a BMus (Anrh) Jazz ar gyfer mynediad ym mis Medi. Mae lleoedd yn amodol ar argaeledd. Cofiwch gysylltu â’n Tîm Mynediadau cyn cyflwyno cais.

Mae ymagwedd sy’n dangos ymwybyddiaeth o hanes at arddulliau cerddorol gwahanol yn rhagofyniad hanfodol i’r holl gerddorion sy’n ymuno â’r proffesiwn heddiw. Nod yr Adran Perfformio Hanesyddol yw hyrwyddo a datblygu dealltwriaeth ymarferol o arddulliau perfformio o’r canol oesoedd hyd y 19eg ganrif drwy raglen astudio gynhwysfawr o safon ryngwladol.

Mewn gwersi un-i-un, byddwch yn canolbwyntio ar ddatblygu techneg ddiogel a repertoire arddull eang, a byddwch yn datblygu gwybodaeth ymarferol o’r prif arddulliau cenedlaethol a’r arferion perfformio sy’n gysylltiedig â’r arddulliau hynny.

Byddwch yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o ddosbarthiadau perfformio adrannol yn ogystal â dosbarthiadau meistr arbenigol a gweithdai gyda pherfformwyr blaenllaw yn y maes. Mae’r cyfan yn cyfrannu at awyrgylch gyffrous o drafod ac arbrofi rhyngddisgyblaethol. Yn ogystal, bydd dewisiadau prosiect Perfformio Hanesyddol arbenigol yn eich galluogi i gynnal ymchwil manylach i feysydd dethol Cerddoleg a Pherfformio.

Mae gan yr Adran Perfformio Hanesyddol gysylltiadau cryf ar draws y Coleg ac mae’n cefnogi diwylliant bywiog o astudio ail bwnc, gyda myfyrwyr yn dysgu modgorn, cornet, recorder, liwt baróc, theorbo, liwt ac amrywiaeth o offerynnau allweddellau a llinynnol. Mae gan yr Adran galendr perfformio helaeth yn seiliedig ar yr ensemble siambr Badinerie a’r Early Vocal Consort, gyda chymorth amrywiaeth o artistiaid sy’n enwog yn rhyngwladol. Mae cyngherddau diweddar wedi cynnwys cyngherddau a chydweithrediadau gyda Rachel Podger, Roderick Williams, Red Priest a HMSC.

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy