Jazz

Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y cyrsiau BMus (Anrh) Cerddoriaeth (ar gyfer y llwybrau lleisiol, offerynnol a chyfansoddi) a BMus (Anrh) Jazz ar gyfer mynediad ym mis Medi. Mae lleoedd yn amodol ar argaeledd. Cofiwch gysylltu â’n Tîm Mynediadau cyn cyflwyno cais.

O dan arweinyddiaeth ysbrydoledig Paula Gardiner, a enwebwyd ar gyfer Gwobr Jazz Seneddol ar gyfer addysg, mae’r Adran Jazz yn cynnig cyfleoedd perfformio amrywiol, ynghyd â hyfforddiant proffesiynol yn ymwneud â’r diwydiant jazz cyfoes.

 

 

Mae llwyfannau perfformio yn cynnwys y sesiynau Amser Jazz hynod boblogaidd dan arweiniad myfyrwyr bob nos Wener, sy’n denu cynulleidfa fawr a ffyddlon o blith y cyhoedd. Mae’r slot rheolaidd yn cynnig profiad ymarferol i fyfyrwyr o gynllunio a chyflwyno perfformiadau byw i gynulleidfa amrywiol iawn, o rai sy’n ymddiddori yn y maes ers amser maith i rai sy’n hoffi cerddoriaeth o bob math.

Yn dilyn llwyddiant Amser Jazz, mae’r Coleg wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru i fynd â’n myfyrwyr a’n hartistiaid rhyngwladol blaenllaw ar daith i leoliadau celfyddydol ledled Cymru, bob tymor. Mae tymor yr haf yn cyrraedd ei benllanw mewn gŵyl jazz yn y Coleg, ac mae’r ŵyl a’r daith yn cynnig llwyfan i fyfyrwyr arddangos eu gwaith i gynulleidfaoedd newydd a chael profiad proffesiynol gwerthfawr. Ymhlith y prif artistiaid blaenorol mae Quercus, Jean Toussaint’s Roots and Herbs, Vento Em Maderia, Get the Blessing, John Taylor a Phedwarawd Darius Brubeck. Mae’r adran hefyd yn perfformio’n rheolaidd mewn gwyliau jazz ledled y Deyrnas Unedig, gan gynnwys London Jazz.

Cynigir hyfforddiant unigol ar gitâr fas, drymiau, ffliwt, gitâr, piano, sacsoffon, trombôn, trymped, llais ac offerynnau eraill drwy gytundeb. Mae dosbarthiadau grŵp yn canolbwyntio ar ymarfer deunydd o amrywiaeth o genres o dan ymbarél jazz, gan gynnwys repertoire safonol, cyfoes a byd.

Y nod yw rhoi sgiliau i fyfyrwyr ar draws nifer o arddulliau o fewn idiom jazz a’u galluogi i ddatblygu dealltwriaeth aeddfed o iaith, prosesau a repertoire jazz wrth ddatblygu sgiliau cyfansoddi, trefnu, arwain bandiau, hunan-hyrwyddo a rheoli digwyddiadau.

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy