Chwythbrennau

Chwythbrennau

Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y cyrsiau BMus (Anrh) Cerddoriaeth (ar gyfer y llwybrau lleisiol, offerynnol a chyfansoddi) a BMus (Anrh) Jazz ar gyfer mynediad ym mis Medi. Mae lleoedd yn amodol ar argaeledd. Cofiwch gysylltu â’n Tîm Mynediadau cyn cyflwyno cais.

Gyda ffocws clir ar baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y maes perfformio cerddorol, mae’r Adran Chwythbrennau yn gallu cynnig amrywiaeth lawn o gyfleoedd i fyfyrwyr gael profiad fel unawdwyr, cerddorion siambr ac offerynwyr cerddorfaol.

Mae’r rhan fwyaf o’r cerddorion proffesiynol sy’n ffurfio staff yr adran yn aelodau cyfredol o Gerddorfa Opera Cenedlaethol Cymru neu Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Yn ogystal, mae cyn-aelodau ac aelodau presennol cerddorfeydd English Chamber, y Royal Philharmonic, Philharmonia, London Symphony, London Philharmonic, City of Birmingham Symphony ac Academi St Martin in the Fields.

 

 

Mae gwersi offerynnol unigol yn cael eu hategu gan hyfforddiant mewn grwpiau bach a thrwy amser penodol gyda chyfeilydd. Mae dosbarthiadau perfformio adrannol gyda chyfeilwyr proffesiynol ymroddedig hefyd yn darparu cyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr berfformio ar gyfer ei gilydd, ac i gael adborth gan diwtoriaid arbenigol a myfyrwyr eraill.

Mae dosbarthiadau meistr gyda rhai o unawdwyr ac athrawon chwythbrennau gorau’r byd wedi cynnwys: William Bennett, Ian Clarke ac Adam Walker (ffliwt); Francois Leleux, John Anderson a Gordon Hunt (obo); Michael Collins, David Campbell a Mark van de Wiel (clarinét); Vincent David, Christian Forshaw a Gerard McChrystal (sacsoffon) a Pascal Gallois, Lyndon Watts a Dag Jensen (basŵn).

Yn ystod eu blwyddyn gyntaf, gosodir pob myfyriwr mewn pumawd offerynnau chwyth (neu grŵp o faint tebyg) sy’n cynnwys ffliwt, obo, clarinét, sacsoffon neu gorn Ffrengig a basŵn. Mae Pumawdau’n cael hyfforddiant rheolaidd gyda staff arbenigol, yn ogystal ag asesiadau a chyfleoedd i berfformio’n gyhoeddus, yn y Coleg ac mewn lleoliadau allanol.

Mae cerddorfeydd y Coleg yn amrywio o gerddorfa symffoni lawn i gerddorfeydd siambr, cerddoriaeth ysgafn, opera, cyfoes, baróc ac offerynnau chwyth, ac mae dosbarthiadau sawl gwaith yr wythnos ar hyfforddiant a repertoire cerddorfaol i bob myfyriwr chwythbrennau cerddorfaol. Mae yna hefyd gôr sacsoffonau yn cyfarfod bob wythnos a dau ensemble siambr mawr ar gyfer chwythbrennau, sy’n cynnal rhaglen reolaidd o gyngherddau, gan gynnwys teithiau i neuaddau cyngerdd mewn lleoliadau yng Nghymru a Lloegr.

Daw myfyrwyr o golegau cerdd a phrifysgolion ledled y byd i astudio yn CBCDC ar lefel ôl-raddedig, ac mae llawer yn cael eu denu gan Raglen Perfformio Cerddorfaol, sy’n cynnwys cynlluniau lleoliad hirsefydlog gyda Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr chwarae mewn ymarferion dethol gyda dwy o gerddorfeydd proffesiynol blaenllaw’r Deyrnas Unedig. Mae hyn yn rhoi mynediad i fyd gwaith cyflogedig cerddorfeydd proffesiynol; ac erbyn hyn mae llawer o gyn-fyfyrwyr yn gweithio’n rheolaidd gyda’r ddwy gerddorfa hyn, a gyda cherddorfeydd eraill ledled y Deyrnas Unedig a thramor.

Mae’r ystafell brwyn yn cynnwys peiriannau modern i’w defnyddio gan fyfyrwyr obo a basŵn, ac mae cyfarwyddyd rheolaidd yn y maes pwysig hon.

 

Perfformio Chwythbrennau Aml-offerynnol

Mae’r Coleg yn falch o’i elfen aml-offerynnol sy’n ffynnu yn yr Adran Chwythbrennau. O dan arweiniad deinamig arbenigwr aml-offerynnol CBCDC James Mainwaring, mae’r llwybr hwn yn cynnwys astudiaeth o’r hyn yw hi i fod yn hyblyg ac, yn y pen draw, yn aml-offerynnwr cyflogadwy yn y diwydiant modern, gan gwmpasu popeth o theatr gerddorol i’r clasurol a cherddoriaeth pop. Croesawir pob math o arddulliau cerddoriaeth, gyda’r pwyslais ar ehangu gwybodaeth sy’n galluogi myfyrwyr i chwarae unrhyw beth a osodir ar y stondin o’u blaenau, mewn arddull priodol.

  • Gwybodaeth bellach am berfformio chwythbrennau aml-offerynnol

    Mae dosbarthiadau perfformio penodol yn galluogi myfyrwyr i berfformio i’w cyfoedion ar eu holl offerynnau mewn amgylchedd llawn cefnogaeth, waeth pa gam y maent yn eu datblygiad ar offeryn penodol. Mae Ensemble Aml-offeryn yn rhoi cyfle i chwarae â chyd aml-offerynwyr ar bob offeryn.

    Gall aml-offerynwyr gael mynediad at arbenigedd tiwtoriaid eraill yr Adran Chwythbrennau, ac mae nifer ohonynt hefyd yn dewis cael gwersi gyda thiwtoriaid Adran Jazz ffyniannus CBCDC. Ceir profiad ymarferol drwy gymryd rhan yng nghynyrchiadau’r Adran Theatr Gerddorol. Mae cyfranogiad yn yr ystod lawn o ddosbarthiadau meistr chwythbrennau, gan artistiaid ar ymweliad yn ogystal â thiwtoriaid preswyl, repertoire chwythbrennau, dosbarthiadau perfformio ac ensembles y Coleg, yn ogystal ag Ensemble Sacsoffon CBCDC gyda Gerard McChrystal, hefyd yn rhan annatod o’r cwrs.

    Mae’r arbenigedd aml-offeryn ar gael o Flwyddyn 2 y BMus (Anrh) Cerddoriaeth, yn dilyn clyweliad ar ddiwedd y flwyddyn academaidd flaenorol. O fis Medi 2023 bydd y llwybr ar gael o Flwyddyn 1 BMus (Anrh) Cerddoriaeth.

    Mae perfformio aml-offerynnol ar gael hefyd fel rhaglen MMus neu Ddiploma Ôl-radd.

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy