Cerddoriaeth

Cerddoriaeth

Rydym yn dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y cyrsiau BMus (Anrh) Cerddoriaeth (ar gyfer y llwybrau lleisiol, offerynnol a chyfansoddi) a BMus (Anrh) Jazz ar gyfer mynediad ym mis Medi. Mae lleoedd yn amodol ar argaeledd. Cofiwch gysylltu â’n Tîm Mynediadau cyn cyflwyno cais.

 

Pa fath o gerddor ydych chi am fod?

 

Os oes gennych chi’r ddawn, yr ymroddiad, os oes gennych chi’r cymhelliant i fod y cerddor gorau y gallwch fod, mae croeso i chi yma. Rydym yn credu ynoch chi o’r eiliad y byddwch yn cyrraedd.

Tim Rhys-Evans, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth

Pam astudio cerddoriaeth yn CBCDC? 

 • Mae ein holl gyrsiau cerddoriaeth yn canolbwyntio arnoch chi a’r cerddor yr ydych am fod; ar ddatblygu eich sgiliau fel unigolyn, artist cydweithredol ac fel cerddor a fydd yn cyfrannu at gymdeithas.

 • Rydym yn ymfalchïo yn ein dosbarthiadau bach ac addysgu un i un sy’n rhoi addysg bwrpasol a mwyaf addas i anghenion ein myfyrwyr.

 • Mae gennym ein canolfan gelfyddydau ein hunain ar y campws sy’n cyflwyno dros 500 o berfformiadau bob blwyddyn gan roi’r cyfle i chi weld perfformwyr o’r radd flaenaf ar y campws ac i berfformio mewn digwyddiadau byw eich hun.

 • Rydym yn sefydliad amlddiwylliannol, gyda myfyrwyr o 40 o wahanol wledydd.

 • Mae ein staff addysgu yn artistiaid, cydweithredwyr ac addysgwyr o fri rhyngwladol.

 • Cydweithio creadigol ar draws ein holl adrannau sy’n tynnu staff a myfyrwyr o bob rhan o’r Coleg ynghyd.

 • Lleoliad eiconig - mae pensaernïaeth syfrdanol y Coleg yn cynnwys neuadd ddatganiad cerddoriaeth siambr gydag acwsteg ragorol, theatr cwrt hardd, stiwdios o’r radd flaenaf a chyntedd trawiadol.

 • Mae ein proses clyweliadau yn canolbwyntio ar eich dangos chi ar eich gorau.

 • Mae’r campws wedi’i leoli yng nghanol Caerdydd, prifddinas Cymru, ac mae llai na 2 awr ar y trên o ganol Llundain.

 • Caerdydd yw’r “Ddinas Fwyaf Cost-effeithiol” ar gyfer myfyrwyr yn y DU, yn ôl Mynegai Byw Myfyrwyr Natwest 2019.

 • Mae ein campws yn cynnal digwyddiadau mawr fel cystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd, World Stage Design, Cyngres Telynau’r Byd a Cherddor Ifanc y Flwyddyn y BBC.

 • Ni yw’r unig Gonservatoire Steinway yn Unig yn y byd, ac mae pob piano acwstig yn y Coleg yn un Steinway. Bydd pob myfyriwr cerddoriaeth nawr yn gallu defnyddio Steinway pan fyddant yn ymarferMusiQuE logo, pan fyddant yn cael eu harholi, a phan fyddant yn perfformio.

 • Ni yw’r conservatoire cyntaf yn y DU i ennill safon aur MusiQuE am ansawdd ein haddysgu a’n dull o ran profiad myfyrwyr unigol. Rydym wedi cael ein canmol fel ‘enghraifft ddisglair o arfer gorau ar draws conservatoires Ewropeaidd’.

 

Beth am glywed yr hyn y mae ein myfyrwyr yn ei feddwl am astudio yn CBCDC

Yr hyn sydd mor ganolog i fywyd yn CBCDC yw bod y gerddoriaeth a wnawn nid yn unig yn golygu’r hyn rydych chi’n ei chwarae, mae’n ymwneud â phwy ydych chi a’r hyn rydych yn ei gyfrannu.

Elizabeth Bonsell (Myfyriwr BMus)

Cardiff Bay beach

 

BYW YNG NGHAERDYDD

Mae prifddinas Cymru yn un o ddinasoedd prifysgol mwyaf poblogaidd y DU, yn fwrlwm o egni creadigol ifanc.

 Archwiliwch yr hyn sydd gan y ddinas i’w gynnig.

Jazz group in RWCMD foyer

 

GYRFAOEDD

Cymerwch olwg ar yr hyn y mae rhai o’n graddedigion diweddar yn ei wneud nawr.

Gweld proffiliau graddedigion