Adeiladu Golygfeydd

Adeiladu Golygfeydd

Rhaglen dwy flynedd yw’r Radd Sylfaen mewn Adeiladu Golygfeydd mewn ymateb i’r prinder dirfawr o Dechnegwyr Adeiladu Golygfeydd gyda chymwysterau addas ar lefel mynediad sydd ar gael i weithio yn y diwydiannau llwyfan a sgrin sy’n ehangu’n gyflym yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r cwrs wedi’i gynllunio mewn cydweithrediad â, ac yn unol ag anghenion, y diwydiant. Bydd myfyrwyr yn cael y gorau o ddau fyd, lleoliadau profiad gwaith yn CBCDC ac mewn diwydiant. Bydd hyd at wyth lle ar gael gan sicrhau bod pob myfyriwr yn derbyn lefel uchel iawn o sylw personol.

Bydd myfyrwyr yn mynd ar gyfres o leoliadau gwaith a gyflwynir mewn partneriaeth â rhai o gwmnïau cynhyrchu ffilm a theledu mwyaf ac uchaf eu bri yng Nghymru a’r DU – Bay Productions, Gwasanaethau Theatraidd Caerdydd (WNO), 4Wood (Bad Wolf), a Wild Creations.

Bydd myfyrwyr Adeiladu Golygfeydd wedi’u lleoli yng ngweithdai mawr gydag offer o’r radd flaenaf y Coleg yn Stiwdios Llanisien a byddant yn hyfforddi ochr yn ochr â myfyrwyr Cynllunio ar gyfer Perfformio a Rheoli Llwyfan, gan ryngweithio a chydweithio’n llawn â myfyrwyr o gymuned gyfan y Coleg yn ystod eu lleoliadau gwaith. Bydd y Coleg, ei weithdai a’r profiad ar safle gwaith gyda phartneriaid allweddol yn rhoi cyfle dihafal ar gyfer astudiaeth sy’n unigryw yn y DU.

 

“Mae gwaith adeiladu golygfaol yn ffynnu ochr yn ochr â chynnydd mewn cynhyrchu Ffilm a Theledu yng Nghymru. Rydyn ni’n falch iawn o gefnogi’r Coleg i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o ymarferwyr i ymgymryd â swyddi newydd yn y diwydiant.”

Hannah Raybould, Rheolwr Gweithrediadau

Logo - Bad Wolf

 

Cofrestrwch i Dderbyn Diweddariadau

I dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni, cofrestrwch isod.

Anfonir e-bost atoch yn gofyn i chi gadarnhau eich cyfeiriad. Gwiriwch eich ffolder sbam / sothach os nad yw’r e-bost yn cyrraedd o fewn ychydig funudau.

Cyrsiau

Diweddaraf o’r Blog

Mwy