Staff Actio

Staff Actio

Cyfarwyddwr Perfformio (Drama)

Jonathan Munby

 

Athrawon Cadair Rhyngwladol mewn Drama

Pamela Howard OBE
Matthew Rhys
Tim Routledge
Michael Sheen
Simon Stephens

 

Pennaeth Theatr Gerddorol

Vivien Care

 

Pennaeth Llais (Interim)

Alice White

 

Pennaeth Symud

Struan Leslie

 

Uwch Ddarlithwyr mewn Actio

Claire Brown
Patricia Logue
Suzanne Packer
Simon Reeves

 

Uwch Ddarlithydd mewn Ffilm a Theledu

Brendan Grant

 

Darlithydd mewn Theatr Gerddorol

Adam Wachter

 

Darlithydd mewn Canu

Philippa Reeves