Diwrnod Agored Cerddoriaeth Ar-lein

Diwrnod Agored Cerddoriaeth Ar-lein

Croeso

Helena Gaunt, Prifathro

 

Ni Yw CBCDC

Tim Rhys-Evans, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth

 

Cerddoriaeth | Zoom Q&A

 

Sut mae gwneud Cais | Zoom Q&A

 

Trosolwg o'r Cyrsiau Gradd Cerddoriaeth

Andrea Jones, Pennaeth Rhaglennu Israddedig (Cerddoriaeth)

 

Grad Cerddoriaeth Zoom Q&A

 

Trosolwg o'r Cyrsiau Ôl-radd Cerddoriaeth 

Zoë Smith, Pennaeth Rhaglennu Ôl-raddedig (Cerddoriaeth)

 

Trosolwg o'r Cyrsiau Ôl-radd Cerddoriaeth Zoom Q&A

 

Lles Myfyrwyr

Brian Weir, Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr

 

Byw yng Nghaerdydd

Brian Weir, Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr

 

Llety

Brian Weir, Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr

 

Fideos Maes Astudio

 • Brass

  Roger Argente, Pennaeth Perfformio Pres

   

  Q&A

 • Cyfansoddi

  John Hardy, Pennaeth Cyfansoddi

   

  Q&A

 • Gitâr

  Helen Sanderson, Pennaeth Perfformio Gitâr

   

  Q&A

 • Telyn

  Caryl Thomas, Pennaeth Astudiaethau’r Delyn

   

  Q&A

 • Jazz

  Paula Gardiner, Pennaeth Jazz 

   

  Q&A

 • Allweddellau

  Simon Phillippo, Pennaeth Perfformio Allweddellau

   

  Q&A

 • Ysgol Opera David Seligman

  John Fisher, Cyfarwyddwr Artistig Ysgol Opera David Seligman a Carlo Rizzi, Athro Cadair Rhyngwladol Jane Hodge mewn Arwain.

   

  Q&A

 • Offerynnau Taro

  Pat King, Pennaeth Perfformio Offerynnau Taro

   

  Q&A

 • Llinynnau

  Simon Jones, Pennaeth Perfformio Llinynnau

   

  Q&A

 • Llais

  Angela Livingstone, Pennaeth Opera a Pherfformio Lleisiol

   

   

  Q&A

 • Chwythbrennau

  Robert Plane, Pennaeth Perfformio Chwythbrennau

   

  Q&A

Mewn lluniau

 

Dolenni Perthnasol

 

Radio Awyrgylch

Gwrandewch i ystod o berfformiadau myfyrwyr.

Listen