The Writer

-

 

Y Stori

Pan fydd dramodydd benywaidd ifanc yn cyflwyno gwaith newydd, mae’n darganfod y rhwystrau y mae cymdeithas wedi’u rhoi yn ei ffordd. A oes yn rhaid iddi chwarae o fewn y system er mwyn i’w llais creadigol gael ei glywed, neu a oes ffordd arall? Mae The Writer yn archwilio sut y gall cymdeithas ein newid, er gwell neu er gwaeth, ac yn dychmygu beth allai’r dewis amgen iwtopaidd fod.  


Gan: Ella Hickson 

Cyfarwyddwr: Selma Dimitrijevic 

 

Lawrlwytho'r rhaglen ar gyfer y perfformiad hwn yma.

 

Mwy o wybodaeth

Mae'r cynhyrchiad yma ar-lein yn unig. Gallwch wylio’r perfformiad yma ar un ddyfais i bob tocyn yn unig.

Yn cynnwys iaith gref a golygfeydd ar gyfer oedolion a all eich cynhyrfu neu eich tramgwyddo chi.

Cafodd y cynhyrchiad yma ei greu trwy arsylwi cyfyngiadau Covid-19 er mwyn lles a diogelwch y cast a'r criw. Am unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â chanllawiau a rhagofalon, cysylltwch â info@rwcmd.ac.uk os gwelwch yn dda.