SWEAT

-

Yng nghanol 'ardal rhwd' America mae ffrindiau oes, Tracey a Cynthia, yn brwydro - ynghyd â’u cydweithwyr – â chanlyniadau’r dirywiad diwydiannol. Wrth i fygythiad diweithdra gydio, mae dicter yn dod i’r amlwg a thensiynau hiliol yn ymddangos yn y gymuned hon a arferai fod yn un mor glos, ac mae’n brwydro gyda’i hun. Mae drama wobrwyedig wych Lynn Nottage yn edrych yn dreiddgar a gofidus ar effaith busnesau mawr ar gymunedau bach a dirywiad y freuddwyd Americanaidd yn y byd modern.

Gan Lynn Nottage

Cyfarwyddwr Patricia Logue

 

Nodwch, os gwelwch yn dda: Mae nifer cyfyngedig o docynnau ar gael i'r perfformiad hwn.

Yn cynnwys iaith gref a golygfeydd ar gyfer oedolion a all eich cynhyrfu neu eich tramgwyddo chi.

Bydd y perfformiad yma'n cymryd lle trwy arsylwi canllawiau Covid-19 ar gyfer diogelwch y cynulleidfa, perfformwyr a chriw. Darllenwch ein gwybodaeth Cadw Chi'n Ddiogel cyn eich ymweliad i CBCDC, os gwelwch yn dda.