Statements After an Arrest Under the Immorality Act

-

Mae’n De Africa o dan llywodraeth apartheid. Mae’r gyfraith yn gwahardd rhyw rhwng person gwyn a pherson sydd ddim yn wyn.

Mae perthynas dyn du a menyw gwyn mewn cyflwr bregus. Mae nhw’n cwrdd yn cyfrinachol, yng nghefn llyfrgell, nes ei bod nhw’n cael ei ddal gan chymydog. Nawr yn agored i niwed, mae arolygwr yn disgleirio golau ar ei berthynas nhw, ac rydyn ni’n gweld ei frwydr am barch, urddas a rhyddid.

Mae hwn yn ddrama pwerus am gariad, galar a breuder.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r rhaglen ar gyfer y perfformiad.

 

Premiere Ar-lein: Dydd Iau 21 Ionawr am 7.30pm

Ar gael tan dydd Mawrth 26 Ionawr.

 

Gallwch wylio’r perfformiad yma ar un ddyfais i bob tocyn yn unig. Sicrhewch bod gennych cysylltiad WiFi sefydlog i wylio’r perfformiad hwn.

Cafodd y cynhyrchiad yma ei greu trwy arsylwi cyfyngiadau Covid-19 er mwyn lles a diogelwch y cast a'r criw. Am unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â chanllawiau a rhagofalon, cysylltwch â info@rwcmd.ac.uk os gwelwch yn dda.

Danfonwch ‘RWCMD 5’ i 70085 er mwyn rhoi rhodd o £5 i’r Gronfa Caledi Myfyrwyr. Mae neges destun yn costio £5 plws cyfradd un neges safonol. Gallwch gyfrannu hyd at £20.

Gallwch hefyd gyfrannu ar-lein trwy’r botwm isod.

Cyfrannwch Ar-lein