Pypedwaith CBCDC: Creu Mewn Caethiwed

-

Crëwyd y ffilmiau pypedwaith, brasluniau digidol a’r ffilmiau am ‘y meudwyo mawr’ canlynol dros gyfnod o 10 wythnos pan fyddem fel arfer yn creu ein perfformiadau pypedwaith byw.  Rhannwyd y grŵp o 26 myfyriwr, cymysgedd o BA1, BA2 ac MA i mewn i 6 ‘grŵp anifeiliaid’ gan gydweithredu’n ddigidol o’u cartrefi.  Treuliwyd rhan cyntaf y prosiect yn ymchwilio a datblygu dyluniadau, maquettes a byrddau stori a’r ail hanner yn mireinio pypedau, ffilmio a golygu.

Darganfyddwch mwy ar y pypedwaith a chafodd ei greu yn ystod cyfyngiadau symud yma