Past Event

Llwyfan Actorion 2021

Llwyfan Actorion 2021

-

Rhybudd: Yn cynnwys iaith gref a themâu ar gyfer oedolion a all eich cynhyrfu neu eich tramgwyddo chi.

 

 

Am wybodaeth lawn am y cast a'r tim creadigol, gweler y rhaglen yma.

Mae’n bleser gennym gyflwyno graddedigion actio eithriadol ddawnus 2021 o CBCDC. Mae Covid wedi golygu nad yw’n bosibl cynnal arddangosfa fyw, felly rydym wedi penderfynu creu ffilm. Wedi’i chyfarwyddo gan Andy Whyment a’i saethu gan Joe Turp, rydym wedi defnyddio’r Theatr Newydd yng Nghaerdydd fel cefnlen. Wedi’i ysbrydoli gan ffilm BIRDMAN Inarritu, mae camera crwydrol yn canfod y perfformwyr wrth iddynt chwarae eu deunydd arddangos yn agos a phersonol. Mae’r ffilm arddangos, a ffilmiwyd dros dri diwrnod, yn ailddyfeisiad radical ar y ffurf, gan amlygu ymrwymiad y Coleg i waith digidol o’r radd flaenaf ac arddangos doniau actio rhyfeddol ei fyfyrwyr blwyddyn olaf.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau’r ffilm a pherfformiadau dosbarth ‘21.

Mwy o wybodaeth:

Cafodd y cynhyrchiad yma ei greu trwy arsylwi cyfyngiadau Covid-19 er mwyn lles a diogelwch y cast a’r criw. Am unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud â chanllawiau a rhagofalon, cysylltwch â info@rwcmd.ac.uk os gwelwch yn dda.