Llif Byw: Swing a'r Nadolig

Llif Byw: Swing a'r Nadolig

-

 

Mae’n Nadolig - gyda thipyn o swing! Bydd ein perfformwyr theatr gerddorol yn rhannu eu hoff ganeuon Nadoligaidd gyda chefnogaeth rymus Band Mawr CBCDC. Ymunwch â ni yn fyw o Neuadd Dora Stoutzker ar gyfer dwy noson ddisglair a chyfareddol o gerddoriaeth fel eich bod yn barod ar gyfer y Nadolig.

(Loading ticket form...) Purchase tickets from Citizen Ticket.

MWY O WYBODAETH

Mae'r cynhyrchiad yma ar gael i wylio ar-lein yn unig rhwng 9 - 10 December. Gallwch wylio’r perfformiad yma ar un ddyfais i bob tocyn yn unig.

Bydd y perfformiad yma yn digwydd trwy arsylwi cyfyngiadau Covid-19 er mwyn lles a diogelwch y gynulleidfa, perfformwyr a'r criw. Am unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â chanllawiau a rhagofalon, cysylltwch â info@rwcmd.ac.uk os gwelwch yn dda.

Trafferth archebu tocynnau? Ewch i'r tudalen FAQ Citizen Ticket.