Indecent

-

Dewch i gwrdd â Lemml, rheolwr llwyfan The God of Vengeance, drama a ysgrifennwyd mewn Iddew-Almaeneg gan y dramodydd Pwylaidd-Iddewig Sholem Asch. Mae’n 1923 ac ni welwyd dwy fenyw yn cusanu erioed ar Broadway. Mae bywyd Lemml ar fin newid am byth. Mae sensoriaeth ar fin newid am byth. Mae’r byd ar fin newid am byth.

Gan Paula Vogel

Cyflwynir y cynhyrchiad amatur hwn drwy drefniant gyda Josef Weinberger Limited.

Yn cynnwys golygfeydd ar gyfer oedolion a all eich cynhyrfu neu eich tramgwyddo chi. Nodwch mae perfformiad pellter cymdeithasol ar gael am y cynhyrchiad yma.

Bydd y perfformiad yma'n cymryd lle trwy arsylwi canllawiau Covid-19 ar gyfer diogelwch y cynulleidfa, perfformwyr a chriw. Darllenwch ein gwybodaeth Cadw Chi'n Ddiogel cyn eich ymweliad i CBCDC, os gwelwch yn dda.