Everybody

-

 

Y Stori

Mae bywyd yn loteri, ond mae un peth yn sicr. Daw marwolaeth i bawb ohonom. A phan fydd marwolaeth yn nesáu, a allwn ni roi cyfrif am ein gweithredoedd? Mae’r sioe hynod ddoniol hon yn wedd fodern ar ddrama foesoldeb o’r bymthegfed ganrif, sy’n mynd â phawb ar siwrnai i ganfod iachawdwriaeth.

Gyda 120 o wahanol bosibiliadau castio, mae’r darn theatr arbrofol hwn hefyd yn loteri. Bydd ein hactorion yn cael gwybod pa ran fyddant yn ei chwarae ar ddechrau’r sioe! 

 

Gan:  Branden Jacobs-Jenkins 

Cyfarwyddwr:  Phillip Breen 

Cyfansoddwr: Ella Roberts

Lawrlwytho'r rhaglen ar gyfer y perfformiad hwn yma.

 

More info

Mae'r cynhyrchiad yma ar gael ar-lein yn unig. Gallwch wylio’r perfformiad yma ar un ddyfais i bob tocyn yn unig.

Yn cynnwys iaith gref, noethni rhannol a golygfeydd ar gyfer oedolion a all eich cynhyrfu neu eich tramgwyddo chi.

Cafodd y cynhyrchiad yma ei greu trwy arsylwi cyfyngiadau Covid-19 er mwyn lles a diogelwch y cast a'r criw. Am unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â chanllawiau a rhagofalon, cysylltwch â info@rwcmd.ac.uk os gwelwch yn dda.