APPROPRIATE

-

Mae’r teulu Lafayette yn dod ynghyd yng nghartref eu diweddar dad yn Arkansas i gymodi a pharatoi’r cyn blanhigfa ar gyfer ei gwerthu. Hynny yw, nes iddynt wneud darganfyddiad syfrdanol sy’n newid popeth. Mae’r gwaith hwn gan y dramodydd Branden Jacob-Jenkins (Everybody, An Octoroon) yn ddrama afaelgar am ddadleniad hiliol a’r etifeddiaeth a adewir i ni.

Gan Branden Jacob-Jenkins

Cyfarwyddwr Emily Ling Williams

Yn cynnwys iaith gref a golygfeydd ar gyfer oedolion a all eich cynhyrfu neu eich tramgwyddo chi.

Bydd y perfformiad yma'n cymryd lle trwy arsylwi canllawiau Covid-19 ar gyfer diogelwch y cynulleidfa, perfformwyr a chriw. Darllenwch ein gwybodaeth Cadw Chi'n Ddiogel cyn eich ymweliad i CBCDC, os gwelwch yn dda.