Taith o amgylch Casgliad Opera Rara Foyle

Tocynnau

Taith o amgylch Casgliad Opera Rara Foyle

- Performance times: 12:15 yp 02:30 yp 03:15 yp
Opera Arddangosfeydd Digwyddiadau am Ddim

Bellach yn ganolog i gasgliadau arbennig Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, mae Casgliad Opera Rara Foyle yn canolbwyntio ar y traddodiad bel canto Eidalaidd gwych. Mae’n cynnwys llawysgrifau gan rai o’r cyfansoddwyr a’r cantorion enwocaf yn ogystal â chaneuon ac operâu nad ydynt wedi cael eu clywed na’u gweld ers y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Byddwch yn un o’r bobl gyntaf i weld y Casgliad a mwynhau taith dywys o’r uchafbwyntiau.