NEW '23: Y?

- Performance times: 04:00 yp 09:00 yp
Drama Cwmni Richard Burton NEWYDD '23

Mae Miss Y, athrawes Gatholig Mecsicanaidd 25 oed, mewn picil pan ddeuir o hyd iddi yn cloddio beddau. Pan gaiff eu holi, mae dau dditectif yn canfod eu hunain ynghlwm ym myd cymhleth y fenyw hon o realiti.

Yn y sioe llawn chwerthin ond tyner hon, byddwch yn barod am gwestiynau anodd: Beth sy’n digwydd ar ôl marwolaeth? Beth sy’n anfoesol? Ac, yn bwysicaf oll efallai, beth ddylech chi ei wneud os byddwch chi’n anghofio gwirio am bapur tŷ bach cyn eistedd i lawr?!

Torrwch eich llewys a chydiwch yn eich rhawiau, rydym yn mynd i’r fynwent!

Gan Mackie Reyes

AM WYBODAETH LAWN AM Y CAST A'R TÎM CREADIGOL, GWELER Y RHAGLEN.

Sylwch, gall rhai o berfformiadau Cwmni Richard Burton gynnwys effeithiau strôb neu niwl.

Mae'r sioe hon yn cynnwys themâu sy'n addas oedolion.

Gweler yma am gyngor cynnwys.