Past Event

NEW '23: The Taste of Healing

Tocynnau

NEW '23: The Taste of Healing

- Performance times: 09:00 yp 04:00 yp
Drama Cwmni Richard Burton NEWYDD '23

‘Doeddwn i ddim yn berson ar chemo, roeddwn i’n goctel cemegol – corff llawn tocsinau oedd yn ymosod ar bob cell.”

Mae Talia wedi gwella ei thiwmor ymennydd nad oedd modd ei drin â llawdriniaeth drwy droi cefn ar driniaeth gonfensiynol a mynd yn ôl at y pethau sylfaenol - rysáit syml o lysiau, ffrwythau, ac ymarfer corff. Nawr, drwy hyrwyddo ei ffordd o fyw, mae hi eisiau bod yn arwr i gleifion canser eraill.

Chi yw’r hyn rydych chi’n ei fwyta, ond a yw pawb yn llyncu ei hathroniaeth? Stori anhygoel am daerineb un person i gael ei derbyn.

Gan Melodie Karczewski

AM WYBODAETH LAWN AM Y CAST A'R TÎM CREADIGOL, GWELER Y RHAGLEN.

Sylwch, gall rhai o berfformiadau Cwmni Richard Burton gynnwys effeithiau strôb neu niwl. 

Mae'r sioe hon yn cynnwys themâu sy'n addas oedolion.

Gweler yma am gyngor cynnwys