The Welkin

- Performance times: 07:30 yp 02:00 yp
Drama Cwmni Richard Burton

Cefn gwlad Suffolk, 1759. Mae Sally Poppy wedi’i dedfrydu i’w chrogi am lofruddiaeth ond mae’n honni ei bod yn feichiog. Mae rheithgor o 12 o fenywod lleol wedi ymgynnull i benderfynu a yw’n dweud y gwir a phennu ei thynged.

Gydag awr yn unig i benderfynu, barn yn newid a thyrfa flin yn ymgasglu tu allan, mae’r menywod yn ymgodymu â’u grym newydd a phwysau cyfiawnder. A fyddant yn gwneud y dewis cywir?

Gan  Lucy Kirkwood

Cyfarwyddwr  Hannah Noone

AM WYBODAETH LAWN AM Y CAST A'R TÎM CREADIGOL, GWELER Y RHAGLEN.

Gweler yma am gyngor cynnwys.

Perfformiad a Chapsiynau 30 Mawrth 7.30pm