Consent

- Performance times: 07:00 yp 02:30 yp
Drama Cwmni Richard Burton

Mae cyfreithwyr ifanc yn dadansoddi’r dystiolaeth yn y ddrama ddoniol, heriol a phwerus hon gan Nina Raine.

Mae bywyd y fenyw hon yn un cwbl wahanol i’w bywydau nhw, ond pan fydd dau ffrind yn canfod eu hunain ar ddwy ochr wahanol i achos llys am drais, yn gyflym iawn mae eu bywydau hwythau yn dechrau ymddatod. Caiff y system gyfiawnder ei herio, a daw gwendidau cymdeithas fodern i’r amlwg.

 

Gan Nina Raine

Cyfarwyddwr Diyan Zora

AM WYBODAETH LAWN AM Y CAST A'R TÎM CREADIGOL, GWELER Y RHAGLEN.

Gweler yma am gyngor cynnwys